Luotettavasti, turvallisesti joukkoliikenteessä

Julkaisuajankohta 20.5.2020 6.00
Kolumni
Artikkeli: Luotettavasti, turvallisesti joukkoliikenteessä. Ministeri Timo Harakka
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Kuva: LVM / Keksi)

Kesän lähestyessä hallitus on purkamassa koronan vuoksi asetettuja rajoituksia ja suosituksia. Myös vähiin supistunut joukkoliikenne alkaa vihdoin elpyä. Mitä enemmän työmatkat ja muut reissut lisääntyvät, sitä tarkemmin meidän on huolehdittava matkustamisen turvallisuudesta.

Koska laaja ja toimiva joukkoliikenne on välttämätön tasa-arvoisen ja ympäristöystävällisen liikkumisen takaamiseksi, avaintehtävämme on varmistaa luottamus joukkoliikenteeseen. Tämä on haaste kaikkialla Euroopassa, kun liikkumista lisätään asteittain ja hallitusti. 

Kansalaiset kaipaavat varmuutta siitä, että linja-autoissa, ratikoissa ja junissa tai vaikkapa saaristoliikenteessä on turvallista matkustaa. Siksi on tärkeää, että noudatamme THL:n ohjeita myös joukkoliikenteessä. Ei lähdetä sairaana liikkeelle, yskitään hihaan ja huolehditaan etäisyyksistä. Tämä on korona-ajan kansalaishuomaavaisuutta.

Liikennöitsijät kantavat oman vastuunsa. Kuljettajia on suojattu plekseillä, käteismaksamisesta on luovuttu. Junissa paikkalippuja tarjotaan sopivilla turvaetäisyyksillä. Arvostan suuresti kaikkia joukkoliikenteen tuottajien omaehtoisia toimia, joilla varmistetaan matkustajien terveysturvallisuus. 

Yhdenmukaiset ohjeet kaikkiin kulkuneuvoihin

Myös yhteiskunnalla ja lainsäätäjällä on oma vastuunsa selkeistä ohjeista ja säännöistä. Kansalaisilla on lupa odottaa toimiltamme ennakoitavuutta ja johdonmukaisuutta. Esimerkiksi Norjassa joukkoliikenteessä on jo asetettu säädöksin vaatimuksia joukkoliikenteen täyttöasteelle ja etäisyysrajoille, kun taas Saksassa vaaditaan kasvosuojaimen käyttöä. Säädösten tarkoitus on myös tukea liikennöitsijöitä, kun he joutuvat liiallisen kuormituksen takia eväämään kyytiin pääsyn.

Me olemme avoimia kaikille keinoille, jotka auttavat lisäämään luottamusta joukkoliikenteeseen. Ilman joukkoliikennettä Suomi pysähtyy. Olemme sopineet yhdessä, että me emme salli koronan sitä tehdä. 

Tarvittaessa rajoituksia lainsäädännöllä

Olen käynnistänyt liikenne- ja viestintäministeriössä työn, jolla yhdessä terveysviranomaisten kanssa varmistetaan, että joukkoliikenteen terveysturvallisuudesta huolehditaan ja ohjeet soveltuvin osin yhdenmukaistetaan.  Tarvittaessa olemme valmiit myös lainsäädäntötoimiin, joilla esimerkiksi rajoitetaan istuinpaikkoja tai matkustajamääriä, tai velvoitetaan riittäviin turvaetäisyyksiin. 

Samalla arvioimme laajemmin ja täsmällisemmin, mikä on jo tehtyjen toimien vaikuttavuus ja riittävyys, sekä otamme oppia muiden maiden esimerkeistä. Olen pitänyt lähes viikoittain yhteyttä pohjoismaisiin kollegoihin, ja olemme hyvin perillä toistemme linjauksista ja yhdenmukaisesta filosofiasta. 

Tartuntatautilaki on toki sosiaali- ja terveysministeriön työsarkaa, mutta liikenteen terveysturvallisuuden osalta olisimme valmiit ottamaan vastuuta lainsäädännön muutosten pikaisesta valmistelusta ja toimeenpanosta. Tämä kriisi on opettanut, että kaikki kivet on nyt käännettävä ja ministeriöiden yhteistyölle on yhä suurempi tarve.

Timo Harakka
Liikenne- ja viestintäministeri 

2020 Blogit Blogit 2020