Luodaan esteetön liikennejärjestelmä kaikille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 24.4.2024 8.00
Kolumni
Neuvotteleva virkamies Mikael Åkermarck. (Kuva: LVM)

Marraskuussa 2023 julkaisimme liikennejärjestelmän esteettömyysvision. Visio on osa valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa ja määrittelee, millaista kehitystä esteettömyydessä ja saavutettavuudessa tavoitellaan.

Esteettömyyden ja saavutettavuuden lisääminen ei ole muusta suunnittelusta erillistä – päinvastoin! 

Kaikille sopivan suunnittelun periaate tarkoittaa, että suunnittelu hyödyttää kaikkia. Käytännössä periaate voi tarkoittaa esimerkiksi selkeämpiä opasteita. Kun perinteisiä liikennepalveluja on kehitetty kaikille sopivan suunnittelun periaatetta noudattaen, on palvelun yleinen houkuttelevuus ja laatutaso parantunut kaikkien käyttäjien silmissä. 

Esteettömyysvision työryhmä julkaisi syksyllä 2022 selvityksen vision pohjaksi. Selvityksessä erilaisiin vammaisryhmiin kuuluvat matkustajat kokeilivat joukkoliikenteen matkaketjua ja matkan varaamista lähi- ja kaukoliikenteessä. Selvitys osoitti merkittäviä puutteita useissa osissa matkaketjuja. 

Selvityksen pohjalta aloitettiin esteettömyysvision valmistelu keväällä 2023. Vision työstämiseksi järjestettiin työpaja, johon kutsuttiin mukaan muun muassa asiantuntijoita eri käyttäjäryhmiä edustavia järjestöjä, hallinnonalan virastot, ELY-keskukset ja kunnat sekä liikenneoperaattoreita. 

Vision mukaan jokaisen tulisi pystyä suunnittelemaan ja toteuttamaan matkansa sujuvasti, turvallisesti ja itsenäisesti. 

Visio jakautuu neljään osa-alueeseen:

1. Liikenneinfrastruktuuri, joka kattaa matkustamiseen tarvittavan fyysisen ympäristön, esimerkiksi laiturialueet, esteettömät reitit ja riittävän valaistuksen.

2. Liikkumispalvelut tarkoittavat matkustamiseen tarvittavia fyysisiä ja digitaalisia liikenne-palveluita. Esimerkiksi matkustamista tukeva informaatio, erilaiset sovellukset ja palveluiden saatavuus ovat osa tätä kokonaisuutta. 

3. Liikennevälineet ovat turvallisia kaikille käyttäjille. Tavoitteena on, että jokainen löytäisi itselleen sopivan paikan liikennevälineestä.

4. Esteettömyystiedolla tarkoitetaan, että tarjotaan matkustajille ajantasaista ja luotettavaa esteettömyystietoa liikenteen palveluista ja infrastruktuurista.

Tänä vuonna ministeriö järjestää keskustelutilaisuuksia, joissa syvällisemmin perehdytään vision eri osa-alueisiin ja kuullaan keskeisten toimijoiden ja järjestöjen näkemyksiä. Lisäksi liikenteenharjoittajia kannustetaan edistämään esteettömyyttä ja saavutettavuutta. 

Työ esteettömyyden ja saavutettavuuden parissa ei tule koskaan valmiiksi, vaan aina on parannettavaa. Yhteistyö on avainasemassa liikennejärjestelmän esteettömyyden edistämisessä. Sen merkitys onkin korostunut viime vuosien aikana ja teemme tiivistä yhteistyötä niin palveluntarjoajien, kuntien kuin käyttäjien kanssa. 

Mikael Åkermarck
neuvotteleva virkamies, tieto- ja turvallisuusosasto