Logistiikka EU:n liikennepolitiikan keskiöön

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.12.2006 16.50
Tiedote
Euroopan unionin liikenneministerit linjasivat tavaraliikenteen logistiikan kehittämistä Brysselissä 12. joulukuuta. EU:lle laaditaan logistiikkaohjelma, jolla parannetaan Euroopan kilpailukykyä tavarakuljetuksissa.

Ministerikokous hyväksyi Suomen johdolla valmistellut päätelmät logistiikasta.
Niissä korostetaan, että mm. kuljetusten pullonkauloja on poistettava ja tietotekniikkaa hyödynnettävä nykyistä enemmän.

- Logistiikka on ollut Suomen puheenjohtajakaudella liikennepolitiikan tärkein painopiste. Olen iloinen, että olemme onnistuneet saamaan logistiikan olennaiseksi ja pysyväksi osaksi EU:n liikennepolitiikkaa, liikenne- ja viestintäministeri Susanna H u o v i n e n sanoo.

Hyvin toimivat logistiset ketjut todetaan päätelmissä ympäristönkin kannalta paremmiksi kuin tehottomat kuljetukset.

Liikenneneuvosto pääsi yhteiseen näkemykseen kuorma-autojen ns. kuolleen kulman peilien jälkiasennuksesta. Peilit on asennettava ajoneuvoihin, jotka on rekisteröity vuoden 2000 jälkeen. Jo aiemmin on päätetty asennuspakosta uusiin rekkoihin. Asennus maksaa noin 100-150 euroa autoa kohti.

Peileillä laajennetaan kuljettajien näkökenttää. Ne parantavat etenkin kevyen liikenteen turvallisuutta. Peilien avulla arvellaan vältyttävän noin 1200 liikennekuolemalta Euroopassa vuoteen 2020 mennessä.

Ministerit käsittelivät myös sitä, minne sijoitetaan eurooppalaisen Galileo- satelliittipaikannusjärjestelmän valvontavirasto. Jäsenvaltioista 11 on ollut halukas ottamaan viraston. Asia ei vielä ollut kypsä ratkaistavaksi, mutta Suomen tekemän pohjatyön uskotaan helpottavan sijaintipaikan valintaa.

Merenkulun turvallisuuspaketista eteni tässä kokouksessa direktiivi, joka tehostaa alusten satamavalvontaa. Tarkastuksia lisätään ja ne kohdistetaan huonokuntoisimpiin laivoihin. Lähimerenkulusta hyväksyttiin päätelmät, joilla korostetaan EU:n sisäisen merenkulun merkitystä.

Euroopan komissiolle kokous antoi valtuuden aloittaa lentoliikenneneuvottelut Ukrainan
kanssa. EU:n ja Yhdysvaltojen hankaliin lentoliikenneneuvotteluihin haetaan uusia näkökulmia. Lisäksi komissio kertoi siitä, miten Siperian ylilentomaksujen poistaminen etenee. Asiasta saavutettiin neuvottelutulos Helsingissä EU:n ja Venäjän välisessä huippukokouksessa.


Lisätietoja:
Apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, puh. 050 515 1303
Liikenneneuvos Matti Roine (Galileo), puh. 040 823 2109
Viestintäjohtaja Katariina Kivistö, puh. 0400 502 128