Lisätalousarviosta rahoitusta mediatukeen ja maakuntien lentoyhteyksien turvaamiseen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.2.2023 18.14
Tiedote
Lisätalousarvio (Kuva: Valtioneuvosto)
Lisätalousarvio (Kuva: Valtioneuvosto)

Hallitus antoi esityksen vuoden 2023 lisätalousarvioksi eduskunnalle 2.2.2023.

Tiedonvälityksen ja uutismedian tukemiseen media-alan muuttuneessa toimintaympäristössä esitetään 7 miljoonaa euroa. Avustuksen tavoitteena olisi tukea kattavaa ja yhteiskunnallisesti tärkeää tiedonvälitystä sekä monipuolista ja monimuotoista uutistoimintaa. Avustuksen tarkemmista ehdoista ja myöntämisedellytyksistä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella.

- Mediatuen valmistelun lähtökohtana olisi ministeriön vuonna 2020 toteuttama 7,5 miljoonan euron toimituksellisen työn tuki. Sen avulla tuettiin 236 tiedotusvälinettä uutisjournalismin vahvistamiseksi. Mediatuesta saadun palautteen perusteella tuki oli onnistunut, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Maakuntien lentoyhteyksien turvaamiseen esitetään 17 miljoonaa euroa. Tällä määräaikaisella tuella rahoitettaisiin niitä lentoliikennepalveluja, jotka on hankittu toukokuusta 2021 alkaen Kajaanin, Kemin, Kokkolan, Joensuun ja Jyväskylän lentoasemien ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välillä.

Hallitus sitoutui vuoden 2022 lisätalousarviossa turvaamaan nämä vuonna 2021 käynnistetyn ostoliikenteen mukaiset lentoyhteydet 30.7.2023 saakka. Nyt esitetyllä lisämäärärahalla käytettäisiin nykyisen sopimuksen optiokausi. Lentoja jatkettaisiin 28.4.2024 saakka.

Maakuntien mukaan päivittäiset lennot katsotaan edelleen välttämättömiksi alueen elinkeinoelämän toimintaedellytysten jatkuvuuden kannalta. Maakuntien edellytetään yhä selvittävän aktiivisesti mahdollisuuksia markkinaehtoisen liikenteen aloittamiselle. Koska lennot eivät määrärahaesityksen myötä loppuisi tai niihin ei tulisi katkoa, olisi tulevan hallituksen mahdollista päättää pidemmän ajan ratkaisusta nyt ehdotettavan optiokauden aikana.

Tornion meriväylän geometrian parantamisen ja Vaasan väylän sisäosan leventämisen hankkeelle esitetään 6,5 miljoonan euron valtuutta ja 6,25 miljoonan euron määrärahaa. Hankkeilla parannetaan ja varmistetaan satamien saavutettavuutta kansainvälisissä merikuljetuksissa ja turvataan merikuljetukset. Hankkeet sisältyvät Väyläviraston Liikenne 12 -suunnitelman investointiohjelmaan ja sen rahoituskehykseen.

Valtatie 4 Kirri-Tikkakoski -hankkeen valtuutta korotetaan 3 miljoonalla eurolla nykyisestä. Tämä johtuu indekseihin sidotun rakennusurakan kustannustason merkittävästä noususta vuonna 2022. Suhangon kaivoksen tieyhteyden rakentamiseen esitetään 3,15 miljoonan euron valtuutta sillä edellytyksellä, että kaivostoiminta on käynnistynyt. Kyse on valtuuden uusimisesta aiemmin myönnetyn valtuuden rauettua.

CEF-tukihankkeiden tuloutetuista maksatuksista kohdennetaan 504 000 euroa Kouvola-Kotka/Hamina-radan parantamiseen ja 400 000 euroa muun kehittämisen hankesuunnitteluun.

Lisätietoja:

ministerin erityisavustaja Ilkka Hamunen, p. 050 478 1027, [email protected]

kuluttajapalveluyksikön johtaja Aino Sipari, p. 0295 342 011, [email protected] (mediatuki)

markkinayksikön johtaja Emil Asp, p. 0295 342 498, [email protected] (maakuntien lentoyhteyksien tukeminen)

kehittämisyksikön johtaja Timo Kievari, p. 040 059 3706, [email protected] (liikennehankkeet)

talous- ja hallintoyksikön johtaja Mikko Nygård, p. 0295 342 547, [email protected]