Lisätalousarvion tie- ja ratakohteet päätetty

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.11.2013 10.22
Uutinen
Taajamajuna (Kuva: Rodeo)
Taajamajuna (Kuva: Rodeo)

Eduskunnan hyväksymässä lisätalousarviossa vuodelle 2013 myönnettiin perusväylänpitoon 25 miljoonaa euroa lisää. Tavoitteena on parantaa työllisyyttä sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja talouskasvua aikaistamalla teiden, ratojen ja siltojen kunnostamista.

Lisärahoituksesta kohdistetaan 18,0 miljoonaa euroa tienpitoon ja 7,0 miljoonaa euroa radanpitoon.

Kohteita on eri puolella Suomea, ja ne on valittu Liikennevirastossa kiireellisyystarkastelun ja toteuttamisvalmiuden pohjalta siten, että ne voidaan toteuttaa pääosin vuoden 2014 aikana. Pääpaino on maanteiden ja ratojen ylläpidossa ja kuntoon liittyvien akuuttien ongelmien poistamisessa.