Lisäbudjetista rahaa ripeästi edenneisiin ratahankkeisiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.9.2004 12.00
Tiedote
Keravan ja Lahden välisen oikoradan rakennustyöt ovat edistyneet niin ripeästi, että vuoden kolmannessa lisäbudjetissa hankkeeseen esitetään 20 miljoonan euron lisämäärärahaa tälle vuodelle.

Myös Oulun ja Iisalmen (Vartius) välisen rataosuuden sähköistystyö on aikaistunut niin, että lisärahoitusta tarvitaan 3,5 miljoonaa euroa. Hankkeiden kokonaiskustannukset eivät kuitenkaan muutu.

Tarjouskilpailua öljy- ja kemikaalitorjuntaan sopivan monitoimimurtajan palvelujen hankkimisesta aletaan valmistella. Tarjouskilpailun suunnitteluun ja järjestämiseen lisäbudjettiin esitetään 0,7 miljoonan euron määrärahaa.

Tiemäärärahoja vähennetään 8,3 miljoonaa euroa, koska eräät tiehankkeet ovat edenneet ennakoitua hitaammin ja joidenkin hankkeiden määrärahatarve on kuluvana vuonna arvioitua pienempi. Tällaisia hankkeita ovat mm. Tampereen läntinen kehätie ja Nuijamaan raja-aseman tieyhteys.

Valtiovarainministeriö ei hyväksynyt liikenne- ja viestintäministeriön perustienpitoon ehdottamaa 1 miljoonan euron lisämäärärahaa rankkasateiden vaurioittamien teiden korjaamiseen.
Lisätietoja

ministerin erityisavustaja Perttu Puro, puh. 040 779 3436
rakennusneuvos Juhani Tervala (liikenneväylät), puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260
merenkulkuneuvos Raimo Kurki (merenkulku), puh. (09) 160 28490 tai 040 557 6911