Lipuntarkastajien koulutukseen ehdotetaan joustavuutta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.9.2021 15.00
Tiedote
Matkustajia ostamassa matkalippuja lippuautomaatista (Kuva: LVM)
Matkustajia ostamassa matkalippuja lippuautomaatista (Kuva: LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja matkalippujen tarkastajien ja tarkastuksessa apuna olevien järjestyksenvalvojien koulutusta koskevasta asetusluonnoksesta. Lausuntoaika päättyy 31.10.2021.

Ehdotuksen tarkoituksena on joustavoittaa matkalippujen tarkastajien koulutusvaatimuksia niin, että tarkastusmaksuoikeuden saaneet kunnat ja kuntayhtymät pystyvät mitoittamaan tarkastajien ja tarkastuksessa apuna olevien järjestyksenvalvojien koulutuksen omalle joukkoliikennealueelleen tarkoituksenmukaiseksi.

Muutos on tärkeä erityisesti niille pienemmille joukkoliikennealueille, joilla on tarve vain muutamille tarkastajille kerrallaan.

Uudessa asetuksessa säädettäisiin matkalippujen tarkastajien koulutukseen sisältyvistä asiakokonaisuuksista pitkälti voimassa olevaa asetusta vastaavasti. Asetuksessa ei säädettäisi koulutuksen vähimmäistuntimäärästä ja opetuksen toteutustavasta, vaan nämä jätettäisiin koulutuksenjärjestäjien harkittaviksi.

Lisäksi uudessa asetuksessa säädettäisiin mahdollisuudesta soveltuvin osin hyväksi lukea matkalippujen tarkastajien koulutuksen asiakokonaisuuksia aiemmasta koulutuksesta tai työkokemuksesta.

Koska matkalippujen tarkastajien koulutusta koskevasta vähimmäistuntimäärästä luovutaan, ehdotetaan johdonmukaisuuden vuoksi myös tarkastuksessa apuna olevien järjestyksenvalvojien koulutuksen pituuden jätettävän koulutuksen järjestäjien päätettäväksi.

Mitä seuraavaksi?

Asetusluonnos on lähetetty lausunnoille 14.9.2021. Lausuntoaika päättyy 31.10.2021.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Lausuntokierroksen jälkeen asetuksen valmistelu jatkuu virkatyönä

Lisätietoja

ylitarkastaja Katja Peltola, p. 050 530 2175