Lindén: Tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuudet hyödynnettävä kaikilla hallinnonaloilla

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.8.2010 13.45 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.24
Tiedote

Viestintäministeri Suvi Lindénin mukaan EU:n digitaalistrategian toteuttaminen on nähtävä poikkihallinnollisena haasteena sekä komissiossa että kansallisesti.

Lindén katsoo, että kaikkien hallinnon sektorien tulisi tehdä omat suunnitelmansa siitä, miten tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan käyttää tuottavuuden parantamiseksi ja taloudellisen kasvun tukemiseksi.

Lindén keskusteli asiasta Euroopan komission varapuheenjohtajan Neelie Kroesin kanssa 30. elokuuta Helsingissä. Kroes vastaa komissiossa digitaalisiin sisältöihin ja palveluihin liittyvistä kysymyksistä.

EU:n uusi digitaalistrategia eli Digitaalinen agenda oli keskeinen aihe Lindénin ja Kroesin tapaamisessa. Digitaalisella agendalla tarkoitetaan viestintä- ja tietoyhteiskuntapolitiikan linjauksia, lainsäädäntötoimia ja ohjelmia, joiden avulla varmistetaan tieto- ja viestintäteknologioihin perustuvan talouden kasvuedellytykset EU:ssa.

Suomi korostaa Digitaalisessa agendassa erityisesti verkkosisältöjen ja -palveluiden sisämarkkinoiden kehittämistä ja vahvistamista.

Rajat ylittävää sähköistä kaupankäyntiä ja maksuliikennettä tulee edistää. Julkisesti tuotettu tieto on avattava ja sitä on voitava hyödyntää tehokkaasti. Nämä puolestaan edellyttävät kaikkien saatavilla olevia nopeita viestintäyhteyksiä. Myös kuluttajan näkökulma on pidettävä vahvasti mielessä palveluja kehitettäessä.

- Tietoyhteiskuntakehitys tulisi ottaa huomioon kaikessa uudessa EU-lainsäädännössä. Lainsäädännöllä ei tulisi esimerkiksi hankaloittaa uusien teknologioiden käyttöönottoa. Myös olemassa olevan lainsäädännön muuttamiseen tulee olla valmiutta, mikäli se on esteenä uusien teknologioiden hyödyntämiselle, Lindén sanoi.

Tällä hetkellä verkkosisältöjen sisämarkkinoiden kehittymistä jarruttaa myös kansallisten tekijänoikeusjärjestelmien pirstaleisuus. EU:ssa ei ole yhteistä tekijänoikeus- ja lisenssilainsäädäntöä, vaan jokaisella jäsenmaalla on omat säännöksensä.

- Internetin aikakaudella tämä ei enää toimi. Verkkoympäristössä ei tunneta maantieteellisiä rajoja, jotka sitovat nyt kansallisia tekijänoikeuksien hallinnointijärjestelmiä. Meidän on päästävä EU:n sisällä yhden luukun periaatteeseen, Lindén sanoo.

Yhtenä keinona Lindén pitää erillistä sähköisen viestinnän tekijänoikeusdirektiiviä, jota sovellettaisiin vain digitaalisten sisämarkkinoiden tekijänoikeuksiin.

Lisätietoja:
erityisavustaja Anna Anttinen puh. 09 160 28324