Lindén: Kasvavat jakelukustannukset uhka lehtien kannattavuudelle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.10.2009 17.35
Tiedote

Viestintäministeri Suvi Lindén on huolissaan sanomalehtien jakelukustannusten kasvupaineista. Sähköinen asiointi tuo tuottavuutta palveluihin, mutta samalla se vähentää perinteisesti kotiin jaettavan postin määrää. Tämä uhkaa nostaa sanomalehtien jakelukustannuksia ja heikentää alan toimintaedellytyksiä.

Lindén käsitteli aihetta lauantaina 17. lokakuuta Tampereella Kaupunkilehtien Liiton 50-vuotisjuhlassa.

Laaja asiantuntijatyöryhmä on loppuvuodesta 2008 asti valmistellut uuden postidirektiivin toimeenpanoa kansallisesti ja muutoinkin arvioinut postilainsäädännön muutostarpeita. Työryhmän on määrä antaa ehdotuksensa tammikuun 2010 loppuun mennessä.

Lindénin mukaan postidirektiivin toimeenpanon lähtökohta on, että postin yleispalvelu turvataan jatkossakin ja että postitoiminnan markkinoista tulee nykyistä kilpaillummat.

- Postidirektiivi turvaa tietoyhteiskunnassa perinteisen kirjeen viisipäiväisen jakelun, vaikka pitkällä tähtäimellä tulisi myös löytää keinot, joilla voidaan turvata kohtuulliset jakelukustannukset sanomalehdistölle kaikkialla maassa, muistutti Lindén.

- Postitoiminta on volyymibisnestä eli mitä enemmän jaettavaa, sen halvempaa jakaminen lähetystä kohden on. Tämän volyymin ylläpitämisessä on lehdillä - niin sanoma- kuin aikakauslehdillä - merkittävä rooli.

- Lehtien jakelu ei tällä hetkellä kuulu yleispalveluun eikä postipalvelulain säädöksiä sovelleta siihen. Tästä syystä lehtien jakeluun liittyvät kysymykset ovat sinänsä lainsäädännön valmistelun kannalta ongelmallisia, Lindén totesi.

- Työryhmän tulee ottaa kantaa siihen, tulisiko lehtien jakelu sisällyttää lain soveltamisalaan tai jopa yleispalveluun. Vähintään yhtä tärkeää on myös säilyttää lehden valinnanvapaus omaa jakelijaa valittaessa.

Lindénin mukaan tavoitteena tulee olla, että lehden kanto kotiin useamman kerran viikossa ei tulisi kohtuuttoman kalliiksi samalla kun kirjeitä lähetetään ja kannetaan kotiin entistä vähemmän.

- Toivon, että työryhmä pystyy rakentamaan tasapainoisen ehdotuksen, joka luo edellytykset fyysisen jakelutoiminnan kehittämiselle tarpeiden mukaisesti, Lindén sanoi.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Asta Virtaniemi, p. 040 519 6762