Liikkujan viikko muistuttaa liikenteen vaikutuksesta hyvinvointiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.9.2010 10.32
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja Motiva tiedottavat

Eurooppalaista Liikkujan viikkoa vietetään joka vuosi 16.-22.9. Vuoden teema "Fiksu liikenne, parempi arki" kiinnittää huomiota erityisesti liikkumisvalintojemme merkitykseen. Ne vaikuttavat niin ilmanlaatuun, kaupunkilaisten hyvinvointiin kuin terveyteenkin.

Liikkujan viikolla kiinnitetään huomioita ihmisten arjessa tekemiin liikkumistapavalintoihin. Niitä pyritään aktivoimaan ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan. Liikenteen päästöillä on merkittävä vaikutus kasvihuonepäästöjen syntymiseen sekä ilmanlaatuun.

- Liikkujan viikon aikana jokainen voi miettiä omia liikkumistottumuksiaan. Kulkeeko esimerkiksi työmatkat aina omalla autolla, vai voisiko käyttää bussia, pyöräillä tai kävellä, kertoo kampanjan toisena kansallisena koordinaattorina toimiva ylitarkastaja Saara Jääskeläinen liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Vuodesta 2003 asti Suomessa vietetty viikko huipentuu aina Autottomaan päivään 22. syyskuuta ja niin tänäkin vuonna.
- Viimeistään silloin kannattaa jättää auto kotiin ja kokeilla vaikkapa polkupyörän ja bussin yhdistelmää, Jääskeläinen kannustaa.

Teemana terveys

Tämän vuoden kampanjan teemana on hyvinvointi ja liikenteen aiheuttamat terveyshaitat. Vuoden slogan "Fiksu liikenne, parempi arki" viittaa siihen, kuinka jokapäiväisillä valinnoillamme on iso merkitys etenkin kaupunkien ilmanlaadulle. Ulkoilman hiukkasia pidetäänkin länsimaissa kaikkein haitallisimpana ympäristötekijänä ihmisten terveydelle. Liikenteellä on erityisen suuri vaikutus ilmanlaatuun, koska sen päästöt vapautuvat hengityskorkeudelle. Liikennevirta nostaa ilmaan pölyä kuivilta kaduilta ja teiltä ja heikentäen hengitysilman laatua.

- Asuminen vilkasliikenteisen tien välittömässä läheisyydessä lisää selvästi altistumista ja voi johtaa ääritapauksessa hengityselin- tai sydänsairauden kehittymiseen sekä eliniän lyhenemiseen. Pakokaasuista tuleva typpidioksidi lisää hengityselinoireita erityisesti lapsilla ja astmaatikoilla. Melualtistuminen on yhdistetty myös sydän- ja verisuonisairauksiin, HSY:n ilmansuojeluasiantuntija Anu Kousa sanoo.

Liikenteen haittoja voidaan pienentää myös ohjaamalla ihmisten tottumuksia kohti kestävämpää liikkumista. Liikkumisen ohjaus on Euroopassa vakiintuneempi käsite kuin Suomessa. Sillä tarkoitetaan keinoja, jolla vähennetään henkilöautoliikennettä ja lisätään kestäviä tapoja liikkua. Keinot perustuvat vapaaehtoisuuteen: asenteiden muuttamiseen ja tietoisuuden lisäämiseen.

- Liikkumisen ohjaus on käytännössä valistuksen ja tiedonjaon lisäksi kestävien liikkumistapojen - joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn - tekemistä helpoksi vaihtoehdoksi, esimerkiksi työpaikoilla ja asumisympäristössä, Liikenneviraston joukkoliikenneasiantuntija Matti Holopainen sanoo. - Se voi siis yhtä lailla olla työnantajan ohjausta vaikkapa työsuhdelipun muodossa, tai asumiskortteleiden suunnittelua jo kaavoituksesta lähtien niin, että myös liikkumisen tarpeet otetaan huomioon, Holopainen kertoo.

Lisätietoja:

Saara Jääskeläinen, ylitarkastaja
liikenne- ja viestintäministeriö
Puh. 040 015 3745

Matti Holopainen, joukkoliikenneasiantuntija
Liikennevirasto
puh. 020 637 3908
Anu Kousa, Ilmansuojeluasiantuntija
HSY Seutu- ja ympäristötieto
puh. 045 1393 954

Liikkujan viikko eli European Mobility Week on Euroopan-laajuinen kampanja, jota vietetään joka vuosi samana ajankohtana, 16.-22. 9. Teema vaihtelee vuosittain, mutta kampanjan tarkoituksena on kiinnittää huomiota arkipäivän liikkumisvalintoihin kestävän kehityksen näkökulmasta.

Liikkujan viikon tapahtumia suunnittelevat ja järjestävät yhteistyössä kunnat, järjestöt, yritykset ynnä muut tahot. Ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö toimivat kampanjan kansallisina koordinaattoreina ja linkkinä Euroopan suuntaan.

www.liikkujanviikko.fi
www.mobilityweek.eu

Liikkujan viikon tapahtumia voi seurata kampanjasivujen tapahtumakalenterista http://www.liikkujanviikko.fi/tapahtumat/

Paikallisia tapahtumakoordinaattoreita

Helsinki:
viestintäsuunnittelija Suvi Lahti, HSL
puh. 050 364 8776
[email protected]

hallituksen jäsen Senja Laakso, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)
Puh. 050 595 0329
[email protected]

Joensuu
Topi Linjama, Joensuun Kohtuustoiminta
p. 045 1385789
[email protected]

Jyväskylä
koordinaattori Anna Sarkkinen, JAPA ry
puh. 040 593 8541
[email protected]

Tampere
ympäristökoordinaattori Saana Raatikainen, Tampereen Yliopisto
puh 040 190 14 59
[email protected]

projektipäällikkö Mirva Seppänen, Hermia
Puh. 040 820 4602
[email protected]

Turku
kestävän kehityksen koordinaattori Paula Väisänen,
VALONIA - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus
puh. 044 907 5986
[email protected]

Suomussalmi
erityisliikunnanohjaaja Tiina Kaltio, Suomussalmen kunta
puh. 044 578 3156
[email protected]