Liikenteen turvallisuusviraston perimiin maksuihin muutoksia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.12.2012 12.26
Tiedote

Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) perimiin maksuihin on tulossa vuoden alusta sekä hinnan alennuksia että korotuksia. Lisäksi viraston perimiä palvelumaksuja on ryhmitelty uudelleen viraston uuden organisaation mukaan.Vuoden 2013 alusta lähtien maksuryhmät ovat: liikennevälineiden rekisteröinti, pätevyyksien rekisteröinti sekä tutkinnot, luvat ja valvonta.

Hinnanalennukset ovat yhteensä 1,8 miljoonaa euroa, ja ne kohdistuvat lähinnä liikennevälineiden rekisteröinnin maksuihin ja ajokortin hinnan laskuun. Hinnan korotuksia kohdistuu tutkintojen suorittamisesta kerättäviin maksuihin, kuten ajo- ja teoriakokeisiin.
Pääosa Liikenteen turvallisuusviraston maksullisen toiminnan tuotoista muodostuu erilaisista viranomaistoimintaan liittyvistä tehtävistä perittävistä maksuista, joista lainsäädäntö edellyttää perittäväksi niiden tuottamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisenä.
Vuonna 2013 Liikenteen turvallisuusviraston maksullisen toiminnan kokonaistulojen odotetaan olevan 90 656 000 euroa. Viraston kokonaismenot ovat reilut 133 miljoonaa euroa. Loppuosa kustannuksista katetaan budjettivaroin. Budjettirahoituksella katettaviin tehtäviin kuuluvat mm. ajoneuvoverotuksen hoitaminen, yleinen neuvonta ja valvonta sekä sääntelyyn liittyvät tehtävät.
Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi liikenne- ja viestintäministeriön esitystä Liikenteen turvallisuusviraston julkisoikeudellisia suoritteita ja niiden maksuperusteita sekä muita maksuja koskevaksi asetukseksi 5. joulukuuta 2012. Asetus tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa vuoden 2015 loppuun.

Maksuasetus säätelee Liikenteen turvallisuusviraston palveluistaan perimiä maksuja. Uudessa maksuasetuksessa on 370 maksullista suoritetta. Aiemmin suoritteita oli 650 kappaletta.
Liikenteen turvallisuusvirasto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva keskushallinnon virasto, joka vastaa liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä, edistää liikenteen turvallisuutta ja kestävää kehitystä liikennejärjestelmässä sekä tuottaa liikenteen viranomaispalveluja.

Lisätietoja:
Yli-insinööri Maria Rautavirta, p. 0295 34 2577, 040 718 5975