Liikenteen turvallisuusviraston perimiin maksuihin hinnankorotuksia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2010 14.27
Uutinen

Liikenteenturvallisuusviraston perimiin maksuihin tulee keskimäärin yhdeksän prosentin korotus vuoden 2011 alussa.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta hyväksyi liikenne- ja viestintäministeriön esityksen Liikenteen turvallisuusviraston julkisoikeudellisia suoritteita koskevaksi asetukseksi 15. joulukuuta 2010. Asetus tulee voimaan 1.1.2011 ja on voimassa vuoden 2012 loppuun.

Viraston maksuasetus sisältää yhteensä noin 650 maksullista suoritetta. Suurimmat korotukset tulevat merenkulun maksuihin (12-13 %) ja tieliikenteen kuljettajantutkinnosta perittäviin maksuihin (keskimäärin 40 %).