Liikenteen turvallisuusviraston perimiin maksuihin hinnanalennuksia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2011 13.47
Tiedote

Liikenteen turvallisuusviraston ajokortista perimä maksu laskee nykyisestä 15 eurosta 13,50 euroon. Pääosa Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) maksullisen toiminnan tuotoista muodostuu palveluista perittävistä maksuista. Vuoden 2012 alusta astuu voimaan viraston uusi maksutaulukko, jossa viraston perimiä palvelumaksuja on tarkistettu. Hinnanalennuksista muodostuu yhteensä 1 400 000 euroa, ja ne kohdistuvat pääasiassa ilmailun ja tieliikenteen maksuihin.

Vuonna 2012 Liikenteen turvallisuusviraston maksullisen toiminnan kokonaistulojen odotetaan olevan 88 792 000 euroa. Viraston kokonaismenot ovat noin 129 miljoonaa euroa. Loppuosa kustannuksista katetaan budjettivaroin.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi liikenne- ja viestintäministeriön esitystä Liikenteen turvallisuusviraston julkisoikeudellisia suoritteita ja niiden maksuperusteita sekä muita maksuja koskevaksi asetukseksi 8. joulukuuta 2011. Asetus tulee voimaan 1.1.2012 ja on voimassa vuoden 2012 loppuun.

Asetus säätelee Liikenteen turvallisuusviraston palveluistaan perimiä maksuja. Viraston maksuasetus sisältää yhteensä noin 650 maksullista suoritetta.

Lisätietoja:

Yli-insinööri Maria Rautavirta, p. 09 160 28577, 040 718 5975