Liikenteen tulevaisuudesta käytiin vilkasta keskustelua

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.11.2011 15.30
Uutinen

Kansalaisia kiinnostaa liikenteen tulevaisuus ja sen kehittäminen. Liikennepoliittisen selonteon valmisteluun liittyvää keskustelua käytiin Otakantaa.fi-kansalaisfoorumilla syys-lokakuussa. Keskusteluun tuli kommentteja yhteensä 258 kappaletta. Monista kehittämistarpeista keskustelijat olivat samaa mieltä, mutta liikenteen ongelmakohdista kysyttäessä vastauksissa oli enemmän hajontaa.

Liikenteen tulevaisuudesta käytiin vilkasta keskustelua
Kansalaisia kiinnostaa liikenteen tulevaisuus ja sen kehittäminen. Liikennepoliittisen selonteon valmisteluun liittyvää keskustelua käytiin Otakantaa.fi-kansalaisfoorumilla syys-lokakuussa. Keskusteluun tuli kommentteja yhteensä 258 kappaletta. Monista kehittämistarpeista keskustelijat olivat samaa mieltä, mutta liikenteen ongelmakohdista kysyttäessä vastauksissa oli enemmän hajontaa.

Asumisen, työpaikkojen ja palveluiden välistä arjen liikkumista voitaisiin keskustelijoiden mukaan helpottaa järkevämmällä kaavoituksella ja maankäytöllä. Asuminen, työpaikat ja palvelut olisi pidettävä lähellä toisiaan

Joukkoliikenteen vuorovälien tulisi olla tarpeeksi tiheitä ja verkoston kattava, jotta joukkoliikenne hyödyttäisi parhaiten. Matkustamisen pitäisi olla nopeampaa kuin henkilöautolla, ja aikatauluihin pitäisi voida luottaa. Pyöräilyä voitaisiin lisätä infrastruktuuria parantamalla ja luomalla sujuvampia reittejä.

Liikenteen ongelmakohtia keskustelijat näkivät liikennepolitiikassa ja -suunnittelussa, infrastruktuurissa, rahoituksessa ja markkinoissa, autoilussa ja joukkoliikenteessä.

Tiivistelmä keskustelusta on luettavissa Otakantaa.fi-sivustolla.