Liikenteen terveysturvallisuutta koskevat lakimuutokset lausunnoille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 25.9.2020 12.38
Tiedote
Raitiovaunu ja laiva Helsingissä (Kuva: Shutterstock)
Raitiovaunu ja laiva Helsingissä (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnoille hallituksen esityksen luonnoksen liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön tehtävistä muutoksista.

Muutosesityksen tavoitteena on, että toimivaltaisella viranomaisella olisi käytettävissään monipuolinen keinovalikoima toimenpiteitä Covid 19 -tartuntatautiepidemian mahdollisen toisen aallon häiriötilanteiden hoitamiseksi ja liikenteen terveysturvallisuuden ylläpitämiseksi ilman valmiuslain käyttöönottoa.

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi viittä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lakia. Muutosehdotukset koskevat alusliikenteen väliaikaista ohjaamista erityistilanteissa ja kielto-oikeutta, ilmatilan käytön kieltämistä ja rajoittamista, lentoliikenteen liikenneoikeuksiin puuttumista, luotsauslain väliaikaista pätevyysvaatimuksista poikkeamista ja pätevyyksien voimassaoloa sekä vesikulkuneuvon matkan estämistä tai keskeyttämistä ja vesialueen väliaikaista sulkemista

Lausuntokierros päättyy 9.10.2020.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021.

Lisätietoja:

lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola, p. 040 580 0894

ylitarkastaja Suvi Kankare, p. 050 478 4743