Liikenteen ja viestinnän vuodenvaihteen uudistukset 2008

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2007 14.51
Tiedote
Tieliikelaitoksesta yhtiö

Tieliikelaitos Destiasta tulee valtion kokonaan omistama osakeyhtiö vuoden 2008 alusta lähtien. Perustettavan osakeyhtiön toimialana on rakennusalan palvelutoiminta sekä tähän liittyvät palvelut ja tuotteet.

Tieliikelaitoksessa on noin 2300 työntekijää. Henkilöstö siirtyy osakeyhtiön palvelukseen.

Tieliikelaitos Destia perustettiin vuonna 2001, kun Tielaitos jaettiin Tiehallintoon ja Tieliikelaitokseen. Uudistuksen tarkoituksena oli erottaa tienpidossa tilaajan ja tuottajan roolit sekä avata tienpito kilpailulle.


Radoista uusi laki

Uusi ratalaki tulee voimaan vuodenvaihteessa. Ratalailla säädellään rautatien suunnittelua, rakentamista, kunnossapitoa ja lakkauttamista.

Lain mukaan rataverkko on luokiteltava runkoverkkoon ja muuhun rataverkkoon.
Runkoverkko koostuu radoista, joilla on valtakunnallista merkitystä.

Tähän mennessä Suomessa ei ole ollut erillistä ratalakia. Esimerkiksi uusien rautateiden rakentamiseen tarvittavat maa-alueet valtio on hankkinut lunastuslain nojalla. Ratalain tarkoituksena on lisätä vuorovaikutteisuutta rautateiden rakentamisessa muun muassa sujuvoittamalla rautateiden suunnittelijoiden ja kaavoittajien välistä yhteistyötä.

Moottorikelkalla ei saa edelleenkään ylittää tasoristeystä ilman Ratahallintokeskuksen lupaa. Mönkijällä tasoristeyksen ylittäminen on sen sijaan luvallista.


Henkilö- ja pakettiautoihin ei enää ylikuormaa

Henkilö- ja pakettiautoissa saa vuodenvaihteen jälkeen matkustaa vain rekisteriin merkitty määrä henkilöitä. Tähän asti niissä on ollut oikeus tilapäiseen ylikuormaan.

Turvavyödirektiivin uudet määräykset tulivat pääosin voimaan 1.5.2006. Siitä lähtien on noudatettu siirtymäaikaa ylikuormauksen suhteen.

Turvavöiden käyttöpakko on voimassa kaikissa ajoneuvoissa, myös busseissa ja kuorma-autoissa kaikilla istumapaikoilla.

Turvavöiden käyttöä valvoo poliisi. Käyttämättömyydestä seuraa 35 euron rikesakko.


Lisätietoja
ylitarkastaja Janne Mänttäri, puh. (09) 160 28569 tai 0400 693 544Viestintävirastolle valvontamaksua


Televisio- ja radiotoimijat maksavat vuoden alusta lähtien Viestintävirastolle vuosittaisen valvontamaksun. Sillä katetaan ne kulut, joita Viestintävirastolle tulee televisio- ja radiotoiminnan valvonnasta.

Yleisradion maksama valvontamaksu on 165 000 euroa vuodessa. Valtakunnallisen televisiotoiminnan harjoittajilla maksu on 16 000 euroa ja radiotoiminnan harjoittajilla 8000 euroa toimilupaa kohti. Alueellista tai paikallista televisio- tai radiotoimintaa harjoittavien toimijoiden valvontamaksu on 800 euroa.

Aiemmin analogisen televisiotoiminnan harjoittajat maksoivat Viestintävirastolle toimilupamaksua. Sen maksaminen lakkasi kun Suomessa siirryttiin digitaalisiin televisiolähetyksiin 31. elokuuta.Maksujen korotuksia

Televisiomaksu nousee 3,5 prosenttia. Uusi vuosimaksu on 215,45 euroa. Televisiomaksun voi maksaa kuukauden (18,60 euroa), kolmen kuukauden (54,85 euroa) tai puolen vuoden (108,40 euroa) jaksoissa.

Väylämaksua alennetaan keskimäärin 10 prosenttia. Muutos koskee sekä maksun yksikköhintaa että enimmäismäärää aluskäyntiä kohti. Alennus kohdennetaan kaikille alustyypeille.

Kauppamerenkulkua harjoittavilta aluksilta perittävien maksujen yhteiskertymä on ollut suurempi kuin sillä rahoitettavien tehtävien hoito edellyttää.

Yhteysalusten maksut nousevat. Alusten matkustajamaksuja nostetaan 25 prosenttia. Lisäksi yhteysaluksilla kuljetettavien henkilöautojen maksut nousevat 50 prosenttia.

Korotukset eivät koske saariston vakituisia asukkaita. Heille yhteysalusliikenne on ilmaista. Luotsin ja linjaluotsin tutkintomaksuja uusi asetus nostaa 5 prosenttia.


Bussien koululaisliput kallistuvat joulukuussa. Peruskoululaisten, ammattikoululaisten ja lukiolaisten busseissa käyttämät linjaliikenteen sarjalippujen hinnat nousevat 5,2 prosentilla.
Asetus taksankorotuksesta koskee lukuvuoden voimassa olevia ja vain koulumatkoihin kelpaavia älykortteja.

Enintään kuuden kilometrin matkalla sarjalipun hinnoittelun pohjana oleva perushinta nousee 2,45 euroon. Vastaavasti enintään 100 kilometrin matkalla perushinta nousee 13,53 euroon.

Sarjalipputaksan korotusvaikutus kohdistuu noin 65 prosenttiin Matkahuollon myymistä lipputuotteista. Koululaisliikenteen sarjalippualennus on 25 prosenttia ministeriön vahvistamasta perushinnasta. Alle 12-vuotiaille alennus on 50 prosenttia.

Ennen vuodenvaihdetta ostetut sarjaliput hyväksytään ilman hinnankorotusta lipun kelpoisuusajan mukaisesti.

Edellisen kerran sarjalippujen taksoja korotettiin vuoden 2006 joulukuussa.

Sairaankuljetusmaksut nousevat keskimäärin 4,92 prosenttia. Lähtömaksu nousee 54,66 euroon ja paaripotilaan lisämaksu 27,34 euroon. Istuvan potilaan lisämaksu korotetaan 13,66 euroon.

Yli 20 kilometrin kuljetuksissa saa tämän ylittäviltä kilometreiltä periä kilometrimaksua. Maksu nostetaan 1,45 euroon.

Mukana olevan toisen sairaankuljettajan korvaus nostetaan 29,10 euroon. Tunnin ylittävältä ajalta hänen korvauksensa on 14,56 euroa jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta.

Tunnin ylittävältä yhtäjaksoiselta odotusajalta perittävä korvaus nousee 7,28 euroon jokaiselta alkavalta neljännestunnilta.

Junalipuntarkastajat YTV:n leipiin

Rautatieliikenteen lipuntarkastus siirretään Rautatieviraston vastuulta Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnalle YTV:lle. Siirto koskee 35 lipuntarkastajaa.

Lipuntarkastajat toimivat sekä pääkaupunkiseudun lähijunissa että koko maan kattavassa kaukojunaliikenteessä.

Toiminnan järjestävää viranomaista vaihdetaan, sillä joukkoliikenteen tarkastusmaksujen periminen ei kuulu Rautatieviraston keskeisiin tehtäviin. Rautatieviraston päätehtävä on vastata rautatieliikenteen turvallisuudesta.


Kaapeliyhtiöiden televisio-ohjelmistojen siirtovelvoitteeseen muutoksia

Kaapelitelevisioyhtiöiden televisio-ohjelmistojen siirtovelvollisuus muuttuu.

Siirtovelvoitteen piiriin kuuluvat jatkossa Yleisradio Oy:n julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmistot oheis- ja lisäpalveluineen sekä 31.8.2010 saakka kaupalliset vapaasti vastaanotettavat valtakunnalliset televisio- ja radio-ohjelmistot. Maksulliset televisio-ohjelmistot eivät enää kuuluu velvoitteen piiriin.

Siirrettävät kanavat ovat YLE TV1, YLE TV2, YLE FST5, YLE Extra, YLE Teema sekä radiokanavat YLE Radio 1, YLEX, YLE Radio Suomi, YLE Radio Vega, Yle Radio Peili, YLE Mondo, Saamen Radio ja YLE Radio Extrem, Ylen Klassinen ja YLE FSR+. Kaupallisista kanavista siirtovelvoitteen piiriin kuuluvat MTV3, Nelonen, JIM, SubTV, Urheilukanava ja the Voice sekä radiokanava Radio Nova.

Jos televisiokanava ei kuulu siirtovelvoitteen piiriin, osapuolet voivat keskenään sopia sen näkymisestä kaapelitelevisioverkossa.
Lisätietoja: LVM/viestintä, puh. (09) 160 28623, (09) 160 28329