Liikenteen hinnoittelu ja merenkulun väylämaksut kokonaistarkasteluun

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.10.2012 10.00
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut liikennepoliittisen selonteon linjausten mukaisesti työryhmän selvittämään liikennemuotojen hinnoittelun kehittämistä. Työryhmän tehtävänä on laatia kaikkia liikennemuotoja koskeva maksujen ja verojen kokonaistarkastelu ja määritellä pitkän aikavälin strategia hinnoittelulle. Ministeriö on asettanut erillisen työryhmän valmistelemaan merenkulun väylämaksujen uudistamista.

Ministeriössä valmistellaan parhaillaan meriliikennestrategiaa ja lentoliikennestrategiaa. Hinnoittelua koskevien työryhmien työ liitetään osaksi näitä strategioita.