Liikenneviraston pääjohtajan virka haettavana

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 24.8.2017 13.22
Uutinen

Liikennevirastoon haetaan pääjohtajaa viiden vuoden määräajaksi 1.1.2018 alkaen. Viran nykyisen haltijan viisivuotiskausi päättyy kuluvan vuoden lopussa. Hakuaika päättyy 13.9.2017.

Pääjohtaja johtaa virastoa ja vastaa sen toiminnan yleisestä kehittämisestä sekä valvoo, että virastolle kuuluvat tehtävät suoritetaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Liikenneviraston toimiala kattaa koko liikennejärjestelmän ja kaikki liikennemuodot ilmailua lukuun ottamatta. Virasto huolehtii, että Suomessa on toimiva, energiatehokas, ympäristöystävällinen ja turvallinen liikennejärjestelmä.

Liikennevirasto vastaa liikenteen palvelutason ylläpitämisestä ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Virasto edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta sekä alueiden tasapainoista ja kestävää kehitystä. Virasto hallinnoi, ylläpitää ja kehittää maanteitä sekä valtion rataverkkoa ja vesiväyliä. Liikenneviraston henkilöstömäärä on noin 650.

Hakuilmoitus on luettavana Valtiolle.fi-palvelussa.