Liikennevirastolle lisäaikaa alueellistamistavoitteiden toteuttamiseen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.11.2011 15.22
Uutinen

Alueellistamisen koordinaatioryhmä hyväksyi 2. marraskuuta 2011 liikenne- ja viestintäministeriön esityksen, että Liikennevirastolle myönnetään kahden vuoden lisäaika sen alueellistamistavoitteiden toteuttamiseen. Samalla kiristetään viraston alkuvaiheen henkilötyövuositavoitteita.

Uuden päätöksen mukaisesti Liikenneviraston on alueellistettava Lappeenrantaan 50 henkilötyövuotta vuoteen 2013 mennessä, aiemman 40 henkilötyövuoden sijaan. Vuodelle 2015 on asetettu 90 henkilötyövuoden välitavoite. Kahden vuoden lisäajan jälkeen, vuoden 2017 loppuun mennessä, siirtyneitä tehtäviä on oltava yhteensä 130 henkilötyövuoden edestä.

Lisäajalla varmistetaan, että asiantuntemuksen siirto ja uusien tehtäväkokonaisuuksien muodostaminen tapahtuu hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen ja palvelujen toimivuuden kannalta tehokkaimmalla tavalla.

Liikenne- ja viestintäministeriön liikennehallintoon perustettiin vuoden 2010 alussa kaksi uutta virastoa Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Liikennevirasto muodostui Tiehallinnon, Ratahallintokeskuksen ja Merenkulkulaitoksen toimintojen yhdistämisestä.