Liikennevirasto selvittämään Pohjois-Suomen kuljetusreittejä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.10.2011 12.06
Tiedote

Liikenneministeri Merja Kyllönen on antanut Liikennevirastolle tehtäväksi selvittää mitkä ovat yritysten ja viranomaisten näkemykset Pohjois-Suomen kaivostoiminnan kuljetustarpeista ja toimivista kuljetusreiteistä. Tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys ennen päätöksen tekoa.

- Liikenneministeriön näkökulmasta kaivosteollisuuden kasvu vaatii tehokasta rataverkkoa ja kantavaa tiestöä. Lapin kaivostoimintaan ja Jäämeren ratayhteyksiin liittyen on tehty useita selvityksiä, joissa käsiteltyjen väylähankkeiden arvo on yhteensä kuusi miljardia euroa. Selvityksissä ei kuitenkaan ole arvioitu kaivostoiminnasta syntyviä kuljetustarpeita, sanoi liikenneministeri Merja Kyllönen.

Jotta rautatie olisi kilpailukykyinen vaihtoehto maantiekuljetuksille, tulisi mahdollisilla uusilla väylillä kuljettaa vähintään miljoonan tonnin tavaramäärä. Myös nykyisten ratayhteyksien käyttö on tutkittava uudelleen. Ministeri Kyllönen edellyttää, että selvitys tehdään yhteistyössä, kaivostoiminnan ja alueen eri toimijoita kuunnellen.

- Oleellista on Liikenneviraston yhteistyö alueiden kanssa, jotta tarvittavat varaukset maankäytölle saadaan tarvittaessa nopeasti. Lisäksi viime kädessä olisi järkevää, että Suomi ja Ruotsi löytäisivät yhteisen sävelen ratayhteyksien rakentamisesta eikä synnytettäisi kansallista kilpajuoksua, ministeri Kyllönen totesi.

Liikenneviraston selvitys on osa liikennepoliittisen selonteon logistiikkaselvitystä. Ryhmän puheenjohtajana toimii Hacklin Oy:n toimitusjohtajan tehtävistä eläkkeelle jäänyt, nykyisin yhtiön hallituksen jäsen, Jyrki Paavola. Muut selvitysmiehet ovat logistiikkajohtaja Antti Vehviläinen Stora Ensosta ja logistiikan professori Lauri Ojala Turun kauppakorkeakoulusta.

Valtio on jo aiemmin sitoutunut maksamaan tieyhteydet kaivosalueen rajalle ja osallistumaan ratakustannuksiin. Valtio on myös osallistunut vesiväylien rakentamiseen.
Liikenneministeri Merja Kyllönen puhui Kolarin kaivosseminaarissa 12. lokakuuta 2011. Tilaisuuden järjesti Lapin SAK ja kaivosyhtiö Northland Resources.

Lisätietoja:
erityisavustaja Sauli Hievanen, p. 0400 165 004