Liikennevirasto: Rahoitusta sähköisen liikkumisen tutkimukseen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2010 15.14
Uutinen

Electromobility-tutkimushankkeen rahoitushaku alkaa 14.12.2010 ja päättyy 31.3.2011. Tutkimus- ja kehitysprojektien tavoitteena on analysoida ja luoda edellytyksiä kestävälle sähköiselle liikkumiselle Euroopassa, tähtäimenä vuosi 2025. Hankkeella pyritään osaltaan löytämään keinoja liikenteen päästötavoitteiden saavuttamiseksi.

Electromobility-hankehaku on syntynyt kansallisia liikenteen tutkimusohjelmia verkottavan ERA-NET TRANSPORT yhteistyön aloitteesta ja siinä on mukana 13 Euroopan maata sekä EU. Suomesta ovat rahoittajapartnereina mukana Tekes sekä Liikennevirasto. Lisäksi hankkeen rahoitukseen osallistuu Liikenneviraston kautta Liikenne- ja viestintäministeriö.