Liikenneverkon korjausvelkaa vähennetään asiakkaita kuunnellen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.2.2016 15.46
Uutinen
Anne Berner (kuva: LVM)
Anne Berner (kuva: LVM)

Liikenneverkon korjausvelkaa vähentävät toimenpiteet suunnitellaan strategisten suuntaviivojen mukaan. Toimenpiteiden valintakriteereinä ovat asiakkaiden tarpeet, korjausvelan hallinta sekä digitalisaatio ja uudet palvelut.

- Näiden kriteerien perusteella Liikennevirasto on suunnittelut korjausvelan toimenpideohjelman. Toteutettavia hankkeita on laajasti ympäri Suomea ja ne perustuvat nyt aidosti niihin tarpeisiin, joita liikenneverkon käyttäjillä, kuten elinkeinoelämällä on. Olen pitänyt tärkeänä myös sitä, että liikenneverkon huoltamisessa otetaan huomioon digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja varaudutaan tulevaisuuden palveluihin, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Hallituksen tavoitteena on saada liikenneverkko sellaiseen kuntoon, että se vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja voi toimia tehokkaana kasvun alustana. Korjausvelalla tarkoitetaan rahasummaa, joka tarvittaisiin väylien saattamiseksi nykytarpeita vastaavaan hyvään kuntoon.

- Nyt käynnistyvät korjaushankkeet työllistävät erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä ympäri Suomen. Lisäksi valitut toimenpiteet parantavat kaikkien väyliä käyttävien turvallisuutta ja ympäristöä, Berner kertoo.

Toimenpiteiden valinnasta vastaa asiantuntijavirastona Liikennevirasto. Liikennevirasto on julkaissut korjausvelkaohjelman vuosille 2016-2018. Siinä on mukana maantie-, rata-, vesiväylä- ja digitalisointihankkeet, jotka toteutetaan hallituksen 600 milj. euron lisärahoituksella. Ohjelma on julkaistu Liikenneviraston verkkosivuilla.