Liikenneturvan hallituksen edustajia nimitetty

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.12.2009 14.22
Tiedote

Valtioneuvosto on jatkanut Liikenneturvan hallituksen erovuorossa olevien edustajien toimikautta ja nimittänyt yhden uuden edustajan vuosiksi 2010-2011.

Liikenneturvan puheenjohtajan tehtävässä jatkaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Liikenne- ja viestintäministeriön edustajana Liikenneturvan hallituksessa aloittaa yli-insinööri Marcus Merin. Hänen varajäsenenään jatkaa liikenneneuvos Anneli Tanttu.

Sisäasiainministeriön edustajina hallituksessa jatkavat poliisiylitarkastaja Esko Ruokonen varsinaisena jäsenenä ja poliisitarkastaja Timo Ajaste hänen varajäsenenään.

Valtioneuvosto päätti Liikenneturvan hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä 10. joulukuuta 2009.

Liikenneturva on liikenne- ja viestintäministeriön valvonnassa oleva julkisoikeudellinen yhdistys. Liikenneturvan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja yksitoista muuta jäsentä. Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan ja neljä jäsentä, jotka edustavat liikenne- ja viestintäministeriötä, opetusministeriötä, sisäasiainministeriötä ja sosiaali- ja terveysministeriötä. Keskusjärjestön kokous valitsee seitsemän jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Puheenjohtaja ja muut jäsenet määrätään tai valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Valtioneuvoston nimittämistä edustajista erovuorossa vuonna 2009 olivat liikenne- ja viestintäministeriön sekä sisäasiainministeriön edustajat.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Janne Mänttäri, p. (09) 160 28569, 0400 693 544