Liikenneturvan hallitukseen nimettiin edustajia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2004 13.33
Tiedote
Liikenneturvan hallitukseen nimitettiin erovuoroisten tilalle edustajat vuosiksi 2005-2006. Valtioneuvosto nimitti jäsenet ja varajäsenet 16. joulukuuta.

Sosiaali- ja terveysministeriön edustajaksi nimitettiin hallitussihteeri Juhani Turunen. Hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen tulee ylitarkastaja Merja Söderholm.

Opetusministeriön erovuoroinen jäsen ja varajäsen säilyvät entisinä. Varsinaisena jäsenenä jatkaa opetusneuvos Seppo Niinivaara ja varajäsenenä hallitussihteeri Merja Leinonen.

Valtioneuvoston määrääminä jäseninä jatkavat vuoden 2005 loppuun kestävän toimikauden liikenneneuvos Matti Roine liikenne- ja viestintäministeriöstä ja poliisiylitarkastaja Eero Laine sisäasiainministeriöstä.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa maaherra Rauno Saari.

Liikenneturvan hallitukseen kuuluu yksitoista jäsentä ja valtioneuvoston määräämä puheenjohtaja. Valtioneuvosto määrää neljä hallituksen jäsentä, jotka edustavat liikenne- ja viestintä, opetus-, sisäasiain- sekä sosiaali- ja terveysministeriötä. Liikenneturvan keskusjärjestön kokous valitsee muut jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Puheenjohtaja ja muut jäsenet määrätään tai valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain puolet jäsenistä on erovuorossa.