Liikenneturvallisuutta on lähestyttävä kokonaisvaltaisesti

Julkaisuajankohta 9.8.2021 5.00
Kolumni
Erityisasiantuntija Maija Rekola (Kuva: LVM)

Vuonna 2001 Suomessa hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksessä pitkän aikavälin liikenneturvallisuusvisio, nollavisio. Sen mukaan tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

Periaatepäätöksen hyväksymisestä ja turvallisuusvision asettamisesta on 20 vuotta. Vuosikymmenten kuluessa tieliikenteen turvallisuus on parantunut Suomessa selvästi.

Tämä kehitys on kuitenkin huolestuttavasti hidastunut 2010-luvun jälkipuolella. Suomessa kuolee tieliikenteessä edelleen vuosittain yli 200 henkeä. Kehitys on liian hidasta ja olemme Suomessa jääneet jälkeen Euroopan huippumaista, kuten Norjasta ja Ruotsista.

Tarvitsemme suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja nollavision saavuttamiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellussa liikenneturvallisuusstrategiassa on tunnistettu nollavision tärkeys liikenneturvallisuutta ohjaavana periaatteena.

Nollavisio on kuitenkin alun perin tieliikenteen visio. Liikenneturvallisuusstrategiassa taas on omaksuttu kokonaisvaltainen lähestymistapa liikenneturvallisuuteen. Tämä tarkoittaa erityisesti kahta asiaa:

Ensinnäkin nollavision tulee ohjata myös muiden liikennemuotojen kuin tieliikenteen liikenneturvallisuustyötä. Liikenneturvallisuutta ei tule nähdä pelkästään tieliikenteen turvallisuutena. Liikennekuolemat eivät ole hyväksyttävissä, tapahtuvat ne sitten maalla, meressä tai ilmassa.

Kaiken liikenneturvallisuuteen liittyvän päätöksenteon on perustuttava tähän ajatukseen ja liikenneturvallisuustyön on oltava kunnianhimoista. Tämän vuoksi liikenneturvallisuusstrategian visiona on, että kaikki liikennemuodot ovat vuoteen 2050 mennessä niin turvallisia, ettei kukaan kuole tai loukkaannu vakavasti liikenteessä.

Toiseksi, liikenneturvallisuus on nähtävä koko yhteiskunnan yhteisenä asiana. Liikenneturvallisuusstrategiassa asetettujen linjausten mukaisesti eri toimijoiden osaamista on lisättävä ja asenteiden on muututtava, päätöksenteon on perustuttava tietoon ja lainsäädännön edistettävä turvallista liikkumista, teknologinen kehitys tuo turvallisuutta ja liikennejärjestelmien kaikkien osien on oltava turvallisia.

Tavoiteltavaan visioon pääsemiseksi vaaditaan siis toimia ja yhteistyötä yhteiskunnan kaikilla sektoreilla hallinnonalarajat ylittäen. Pelkillä liikennepoliittisilla ratkaisuilla emme pysty muuttamaan turvavarusteiden käyttöön liittyviä asenteita, emme poistamaan päihteitä liikenteestä, emme lisäämään turvallisuuden tunnetta liikenteessä. Tämä ajatus on nostettu myös yhdeksi strategian linjaukseksi.

Liikenneturvallisuusstrategian lausuntokierros on päättymässä ja syksy tekee pikkuhiljaa tuloaan. Työ liikenneturvallisuuden edistämiseksi jatkuu.

Strategiassa asetetun nollavision saavuttamiseksi on edelleen tiivistettävä yhteistyötä hallinnonalojen välillä, etsittävä ratkaisuja poikkihallinnollisesti ja esitettävä rohkeasti erilaisia turvallisuutta edistäviä toimia, joilla on aitoa vaikuttavuutta.

Tätä työtä pyritään tekemään jo liikenneturvallisuusstrategian jatkovalmistelussa.

Maija Rekola
Kirjoittaja on erityisasiantuntija liikenne- ja viestintäministeriön tieto-osaston turvallisuusyksikössä.

2021 Blogit Blogit 2021