Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunta 2006-2008 nimettiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2005 14.06
Tiedote
Valtioneuvosto asetti 22. joulukuuta liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan vuosiksi 2006-2008.

Neuvottelukunta avustaa liikenne- ja viestintäministeriötä liikenneturvallisuusasioissa, ja siinä on edustus useista ministeriöistä ja liikennealan järjestöistä.

Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunta nimetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nyt asetetun neuvottelukunnan toimikausi päättyy 31.12.2008. Sen puheenjohtajana toimii ylijohtaja Harri Cavén ja varapuheenjohtajana liikenneneuvos Matti Roine liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet ovat:

vanhempi hallitussihteeri Anna-Liisa Tarvainen,
varajäsen yli-insinööri Juha Valtonen, liikenne- ja viestintäministeriö

lainsäädäntöneuvos Lena Andersson,
varajäsen neuvotteleva virkamies Aarne Kinnunen, oikeusministeriö

poliisitarkastaja Timo Ajaste,
varajäsen ylikomisario Heikki Seppä, sisäasiainministeriö

opetusneuvos Seppo Niinivaara,
varajäsen opetusneuvos Raija Meriläinen, opetusministeriö

ylitarkastaja Veli-Matti Risku,
varajäsen ylitarkastaja Merja Söderholm, sosiaali- ja terveysministeriö

yli-insinööri Leena Silfverberg,
varajäsen rakennusneuvos Mauri Heikkonen, ympäristöministeriö

johtaja Aulis Nironen,
varajäsen liikenneturvallisuuspäällikkö Auli Forsberg, Tiehallinto

liikenneinsinööri Silja Siltala,
varajäsen yhdyskuntatekniikan päällikkö Jussi Kauppi, Suomen Kuntaliitto

tutkimuspäällikkö Sirpa Rajalin,
varajäsen toimitusjohtaja Matti Järvinen, Liikenneturva

toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen,
varajäsen liikenneturvallisuusjohtaja Pekka Sulander, Liikennevakuutuskeskus

työsuojelusihteeri Pertti Sulasalmi,
varajäsen palkkasihteeri Marko Varajärvi, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

puheenjohtaja Risto Tuori,
varajäsen puheenjohtaja Antero Peiponen , Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry

asiantuntija Meeri Palosaari,
varajäsen johtava asiantuntija Raimo Mansukoski, Elinkeinoelämän keskusliitto

varapuheenjohtaja Antero Naskila,
varajäsen puheenjohtaja Hannele Luukkainen, Suomen Liikenneliitto SuLi ry.

tutkija Sirkku Laapotti (Turun yliopisto),
varajäsen laboratorion johtaja Pirjo Lillsunde (Kansanterveyslaitos)

tekniikan lisensiaatti Kati Kiiskilä (Insinööritoimisto Liidea Oy),
varajäsen professori Timo Ernvall (Teknillinen korkeakoulu)

tutkimusprofessori Juha Luoma (VTT)
varajäsen erikoistutkija Pirkko Rämä (VTT), ja

päätoimittaja Martti Merilinna,
varajäsen liikennetoimittaja Jari Kohonen, Auto- ja liikennetoimittajat ryLisätietoja

ylitarkastaja Janne Mänttäri, puh. (09) 160 28569