Liikenneturvallisuus on sinun, minun ja meidän asia

Julkaisuajankohta 27.8.2015 5.10
Kolumni
Viime viikkoina on tapahtunut luvattoman paljon vakavia liikenneonnettomuuksia erityisesti pienille jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Jokainen onnettomuuksissa menetetty ihmishenki on liikaa ja elinikäinen suru uhrien omaisille. Haluankin välittää syvän osanottoni omaisten ja läheisten suruun.

Liikenteessä liikuttaessa meillä on oikeuksia ja velvollisuuksia, mutta ennen kaikkea tarvitsemme toisen huomioon ottamista. Liikenneturvallisuus on vahvasti tahto- ja kulttuurikysymys, jossa jokaisella meistä on rooli. Kukin meistä toimii esimerkkinä muille, ja aikuisilla on tässä suurin vastuu.

Tosiasia on, että suomalaisessa liikennekulttuurissa on parantamisen varaa, vaikka tutkimuksen mukaan kehitys on ollut vuosikymmenten aikana myönteistä. Suojatie ei ole meillä koskaan ollut nimensä veroinen, vaan varomattomuutta ja piittaamattomuutta on aivan liikaa.

Nyt on tullut korkea aika muuttaa asenteita ja toimintatapoja. Suojatien läheisyydessä on hiljennettävä ja annettava selkeästi tilaa sillä kulkevalle tai sille astumassa olevalle henkilölle. Suojatien eteen pysähtynyttä autoa ei saa ohittaa, saatikka ajaa päin punaista. Näiden yksinkertaisten sääntöjen noudattaminen ei heikennä liikenteen sujuvuutta, vaan parantaa sitä. Olemme jokainen voineet todistaa tämän melkein missä tahansa Euroopan suurkaupungissa.

Liikenne- ja viestintäministeriössä on meneillään tieliikennelain kokonaisuudistus. Tarkoituksena on luoda uusi tieliikennettä koskeva laadukas säädöskokonaisuus, joka huomioi nykyistä paremmin liikenneturvallisuuden ja kansalaisten oikeusturvan sekä uudistaa liikennerikkomuksia ja -rikoksia koskevan rangaistusjärjestelmän. Erityiseen pohdintaan otetaan kevyen liikenteen ja suojateiden turvallisuus.

Liikenneturvallisuus ei parane yksinomaan liikenteen lainsäädäntöä kehittämällä. Liikenneturvallisuus on koko yhteiskunnan asia. Siksi olenkin jo kesällä tehnyt aloitteen sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministerityöryhmälle, että katsomme myös liikenneturvallisuutta osana sisäistä turvallisuutta. Ryhmässä ovat edustettuina kaikki ne ministerit, joilla on rooli liikenneturvallisuudessa eli sisäministeri, oikeus- ja työministeri, perhe- ja peruspalveluministeri ja opetus- ja kulttuuriministeri. On tärkeää selvittää, mitä eri sektoreilla voidaan tehdä liikenneturvallisuuden eteen.

Vetoan kaikkiin suomalaisiin – otetaan huomioon muut liikenteessä liikkuvat. Sinä ja minä teemme suojatien. Sinä ja minä teemme liikenteestä turvallisemman.

Kirjoittaja on liikenne- ja viestintäministeri
2015 Blogit Blogit 2015 liikenne