Liikennesektorin päästövähennyksissä otetaan kaikki keinot käyttöön

Julkaisuajankohta 24.11.2016 11.42
Kolumni
Energia- ja ilmastostrategiassa linjattu liikenteen päästövähennystavoite on kunnianhimoinen. Liikenteessä tavoitellaan noin 3,6 miljoonan tonnin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä. Käytännössä koko Suomelle ehdotetusta, noin 6 miljoonan tonnin tavoitteesta liikennesektori vastaa siis yli puolesta.

Liikennesektorilla tavoite ei toteudu yksittäisillä toimilla, vaan käyttöön on otettava kaikki keinot. Tarvitaan järjestelmätason muutoksia, energiatehokkuuden parantamista sekä uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämistä.

Ennen kaikkea tarvitaan ajattelu- ja toimintatavan muuttumista. Liikenteen päättäjien, ammattilaisten ja käyttäjien on uskallettava katsoa liikennettä rohkeasti uudesta näkökulmasta.

Nykyisestä itsepalvelumarkkinasta ollaan siirtymässä uudenlaisille liikenteen palvelumarkkinoille. Tietorajapintoja avaamalla ja olemassa olevia resursseja jakamalla syntyy uusia liikenteen palvelumuotoja. Näiden avulla on mahdollista vähentää henkilöautolla yksin ajettavien matkojen määrää ja yhdessä kaupunkien toimenpiteiden kanssa jopa pysäyttää henkilöautosuoritteen kasvu kaupunkiseuduilla. Tässä välineitä ovat liikennekaari ja liikennesuunnittelu.

Ajoneuvojen energiatehokkuutta on parannettava monin tavoin. Teknologinen kehitys ja uusiin teknologioihin siirtyminen ovat keskeisiä keinoja. Suomessa esimerkiksi autokannan uusiutumista on huomattavasti nopeutettava. Parhaillaan on selvitettävänä miten esimerkiksi vähäpäästöisten autojen hankintaan kohdistuvaa verotusta on mahdollista keventää.

Valtio tulee myös huolehtimaan siitä, että uutta vähäpäästöistä teknologiaa käyttävä autokanta saadaan markkinoiden toimivuuden näkökulmasta riittävälle tasolle. Kun markkinoilla riittää asiakkaita, myös uusien polttoaineiden, kuten kaasun ja vedyn jakeluasemaverkosto sekä sähköautojen vaatima latauspisteverkko voi rakentua pääosin markkinaehtoisesti.

Kunnianhimoisena tavoitteenamme on, että Suomessa olisi vuonna 2030 vähintään 250 000 sähkökäyttöistä autoa ja vähintään 50 000 kaasukäyttöistä autoa.

Päästövähennyksiin pyritään yhteistyössä muiden EU-maiden sekä pohjoismaiden kanssa. Osallistumme EU-tasolla keskeisten raja-arvojen ja lainsäädännön valmisteluun ja huolehdimme myös biopolttoaineiden markkinoiden jatkuvuudesta koko EU:ssa.

Tehtävälista on pitkä, mutta meillä on onneksi jo rohkaisevia tuloksia. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat pienentyneet vuodesta 2008 asti, vuosina 2013-2014 ne vähenivät yli miljoona tonnia.

Päästövähennystoimenpiteet ovat Suomelle mahdollisuuksia, eivät uhkia. Voimme olla edelläkävijöitä, jotka tunnistavat liiketoimintamahdollisuudet, parantavat kaupunkiympäristöä ja torjuvat ilmastonmuutosta. Siihen mahdollisuuteen on nyt uskallettava tarttua.

Ministeri Bernerin esitys 24.11.2016: Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 24.11.2016: Strategia linjaa energia- ja ilmastotoimet vuoteen 2030 ja eteenpäin
2016 Blogit Blogit 2016