Liikennepolitiikan tavoitteena lippujärjestelmien yhteentoimivuus

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.6.2016 11.34
Tiedote

Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan Matkahuolto Oy on tekemässä EU:n komissiolle kantelua Waltti-lippujärjestelmän valtiontuesta. Tässä yhteydessä on uutisoitu, että tuki olisi ristiriidassa liikennekaaren lippu- ja maksujärjestelmien avoimuutta koskevien tavoitteiden kanssa.

Liikennekaarta on valmisteltu nimenomaisesti siitä lähtökohdasta, että joukkoliikenteen lippujärjestelmien tulisi olla yhteentoimivia, ja että yhteentoimivuudesta tulisi joukkoliikenneviranomaisten julkisten hankintojen kriteeri.

Ministeriö on jo liikennekaaren valmistelun aikana edellyttänyt, että joukkoliikenteen kilpailutuksissa Walttia ei saa pitää ainoana hyväksyttynä lippuratkaisuna. Lisäksi ministeriö katsoo, että yhteiskäyttöisyyden on toimittava niin markkinaehtoisessa kuin kilpailutetussa joukkoliikenteessä.

Walttia hallinnoivan TTV Lippujärjestelmä Oy:n omistavat kunnat ja valtio. Valtion omistusosuus on 14 prosenttia, ja valtiota edustaa Liikennevirasto. Liikennevirastoa ohjaava liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut virastolle tulostavoitteeksi lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuuden. Joukkoliikenteen kilpailutuksia toteuttavat kunnat ja alueelliset ELY-keskukset.

Lisätietoja

osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala, 050 344 3400