Liikennepolitiikan osaston osastopäällikön paikka haettavana

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.10.2014 10.09
Uutinen
logo
logo

Liikenne- ja viestintäministeriössä on haettavana liikennepolitiikan osaston osastopäällikön virka viiden vuoden määräajaksi 1.3.2015 lukien. Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.

Osastopäällikkö osallistuu ministeriön johtamiseen johtoryhmissä sekä johtaa osastonsa toimintaa ja vastaa siitä, että tehtävät hoidetaan tuloksellisesti.

Liikennepolitiikan osaston toimialaan kuuluvat asiat, jotka koskevat liikennepolitiikkaa, liikennejärjestelmän suunnittelua, kehittämistä ja kunnossapitoa, liikennealan lainsäädäntöä sekä liikenteen veroja ja maksuja. Lisäksi liikennepolitiikan osaston toimialan tehtäviin kuuluvat liikennemarkkinoita ja liikenteen elinkeinopolitiikkaa, liikenteen hallintaa, liikenteen turvallisuutta ja ympäristökysymyksiä sekä älyliikennettä koskevat asiat.

Liikennepolitiikan osaston toimialaan kuuluvat myös Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston tulosohjaus sekä näitä virastoja ja Liikenneturvaa koskevat asiat.

Hakuilmoitus on luettavana Valtiolle.fi-palvelussa.