Liikennepoliittista selontekoa valmistellaan laajalla yhteistyöllä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 23.9.2011 8.37
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut liikennepoliittisen selonteon valmistelun. Selonteolla hallitus linjaa liikennepolitiikan pitkän tähtäimen tavoitteet ja toimenpideohjelman vuoden 2022 loppuun. Samalla hahmotellaan sitä, mikä on liikennepoliittinen visio ja tahtotila vuodelle 2030.

Selontekoa valmisteltaessa liikennepoliittisia kysymyksiä tarkastellaan hallitusohjelman mukaisesti erityisesti maankäytön, asumisen, palvelurakenteiden, kestävän kehityksen ja elinkeino- ja aluekehityksen edellytykset huomioon ottaen. Tavoitteena on, että selonteko annetaan eduskunnalle huhtikuussa 2012.

Selonteon valmistelusta vastaa liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä liikenneministeri Merja Kyllösen johdolla.

Ministerityöryhmän työtä tukee virkamiestyöryhmä. Sen puheenjohtajana toimii osastopäällikkö, ylijohtaja Minna Kivimäki ja varapuheenjohtajana hallitusneuvos Mikael Nyberg liikenne- ja viestintäministeriöstä. Työryhmän toimikausi on 19.9.2011 - 30.4.2012.

Työryhmä koostuu liikenne- ja viestintäministeriön, valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehistä. Virkamiestyöryhmään kuuluu myös pysyvät asiantuntijat Liikennevirastosta, Liikenteen turvallisuusvirastosta, Ilmatieteen laitokselta ja Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Selonteon valmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota kansalaisten ja sidosryhmien kuulemiseen sekä valmistelun avoimuuteen. Selonteosta on avattu kansalaiskeskustelu Otakantaa.fi-kansalaisfoorumilla.

Lisätietoja:
työryhmän puheenjohtaja, osastopäällikkö, ylijohtaja Minna Kivimäki, p. 040 754 9871
työryhmän sihteeri, liikenneneuvos Piia Karjalainen, p. 040 500 6410

Merja Kyllönen