Liikenneneuvostossa käsitellään yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.12.2014 15.15
Uutinen

EU:n liikenneministerineuvoston on tarkoitus päästä yhteisymmärrykseen siitä, miten yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa kehitetään. Ehdotuksessa on otettu huomioon Suomen kannalta keskeiset tavoitteet eli mahdollisuus jatkossakin säilyttää kansallinen integroitu lennonvarmistusjärjestelmä ja tiivis yhteistyö siviili- ja sotilasilmailun välillä.

Suomi on pitänyt myös välttämättömänä, että tukipalvelujen, erityisesti sääpalveluiden tarjoajaksi valittavan, on täytettävä turvallisuuteen ja maanpuolustukseen liittyvät kansalliset vaatimukset.

Italian puheenjohtajuuskauden toinen liikenneneuvosto järjestetään Brysselissä 3.12.2014.

Kokouksessa hyväksytään myös päätelmät liikenneinfrastruktuurista ja Euroopan laajuisesta liikenneverkosta. Ne ovat jäsenvaltioiden näkemys niistä asioista, mitkä tulisi liikennesektorin osalta huomioida Eurooppa 2020 -strategian päivityksessä ja 300 miljardin euron investointipaketin valmistelussa.

Suomi on korostanut valmistelussa, että liikenne-, tietoliikenne- ja energiasektorien väliseen yhteistyöhön kiinnitetään jatkossa erityistä huomiota.
Lisäksi Suomi on painottanut, että jatkossa älykkäät liikennejärjestelmät sekä liikkuminen palveluna -ajattelu huomioidaan perinteisen liikenneinfrastruktuurin kehittämisen rinnalla.

Rautatieliikenteen osalta puheenjohtaja antaa neuvostolle tilanneselvityksen rautatiemarkkinadirektiivin muutosehdotuksen tilanteesta. Italian tavoitteena oli saavuttaa neuvoston yleisnäkemys markkinaosan ehdotuksista kokonaisuutena, mutta useiden jäsenmaiden vastustuksesta johtuen tarkoituksena on hyväksyä vain neuvoston yleisnäkemys niin sanotusta kirjanpitoasetuksen kumoamisesta.