Liikenneministerit sitoutuivat päättämään Galileosta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.10.2007 17.22
Tiedote
Euroopan unionin liikenneministerit aikovat ratkaista Galileo-satelliittiohjelman toteutuksen vuoden loppuun mennessä. Ministerit korostivat Luxemburgissa 2. lokakuuta, että Galileo on yksi EU:n avainhankkeista.

Pitkään valmisteltu Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmä oli alun pitäen tarkoitus toteuttaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä. Tämä ei kuitenkaan onnistunut. Hankkeeseen vuoteen 2013 mennessä tarvittavista 3,4 miljardista eurosta vielä puuttuvat 2,4 miljardia olisi löydettävä julkisista varoista.

Liikenneministeri Anu Vehviläinen painottaa, että Galileon rahoitus on ratkaistava pikaisesti. Eurooppa saa omasta satelliittijärjestelmästä sitä enemmän hyötyä, mitä nopeammin päätökset tehdään. Esiin noussut mahdollisuus rahoittaa Galileo kertaluontoisesti EU:n muutoin käyttämättä jäävistä maatalousbudjetin määrärahoista tarjoaisi hänen mukaansa ulospääsytien hankalasta tilanteesta.

- Satelliittijärjestelmää hyödyntäviä paikannuspalveluita on oltava tarjolla riittävästi. Jäsenmaiden tehtävä on panostaa näiden palveluiden kehittämiseen, Vehviläinen sanoo.
Suomessa on kokeiluvaiheessa esimerkiksi satelliittipohjaisia julkisen liikenteen tehokkuutta ja turvallisuutta parantavia palveluita.

Myös EU:n valtiovarainministerit käsittelevät Galileon rahoitusta lähiaikoina.

Liikenneministerit päättivät EU:n oman merenkulun tietojenkäsittelykeskuksen perustamisesta. Järjestelyä käytetään aavalla merellä kulkevien alusten tunnistamiseen ja seurantaan. Näin voidaan parantaa merenkulun turvallisuutta. Itämerellä on jo oma seurantajärjestelmä, joten EU-keskuksen keräämistä tiedoista on siellä vähemmän hyötyä kuin muilla alueilla. Kansainvälinen merenkulkujärjestö on edellyttänyt, että järjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2009.

Euroopan laajuisen liikenneverkon eli TEN-verkon infrastruktuurissa halutaan jatkossa ottaa paremmin huomioon turvallisuus. Kokouksessa hyväksyttiin näkemys siitä, millä perustein turvallisuutta ryhdytään arvioimaan.

Yhteisön rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus- ja turvallisuusdirektiiveistä saatiin yhteinen näkemys. Käsiteltävänä oli niin ikään komission tiedonanto Euroopan lentokenttien kapasiteetista, tehokkuudesta ja turvallisuudesta. Kaupunkiliikennepolitiikan valmistelua esiteltiin myös. Vuoden päästä kaupunkiliikenteestä on tarkoitus saada EU:n toimintaohjelma.

Lisätietoja:
liikennepalveluyksikön päällikkö Mikael Nyberg, puh. 040 837 8794
liikenneturvallisuusyksikön päällikkö Matti Roine (Galileo), puh. 040 837 8794
viestintäjohtaja Katariina Kivistö, puh. 0400 502 128