Liikenneministerit linjasivat lentoasemamaksujen perusteita

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.11.2007 18.30
Tiedote
EU:n liikenneministerit sopivat lentoasemamaksujen perusteista 30. marraskuuta Brysselissä.

Hyväksyttyihin linjauksiin sisältyy periaate, että jäsenmaa voi ylläpitää lentoasemaverkostoa, johon kuuluvilla lentoasemilla liikenteen maksuperusteet ovat yhtenäiset. Suomelle on tärkeää, ettei kustannusvastaavuutta vaadita kenttäkohtaisesti. Näin voidaan turvata nykyisen lentoasemaverkkomme ylläpito.

Hinnoitteluperiaatteita on tarkoitus soveltaa lentoasemiin, joiden vuotuinen liikennemäärä on yli viisi miljoonaa matkustajaa. Jos tällaista ei jäsenvaltiossa ole, säännökset koskevat sen suurinta lentoasemaa.

Direktiivin tarkoittamia lentoasemamaksuja ovat maksut, joita lentoyhtiöt maksavat lentoaseman pitäjälle mm. ilma-alusten laskeutumisista, nousuista, paikoituksesta sekä matkustajien ja rahdin käsittelystä.

Direktiivin käsittely jatkuu yhteispäätösmenettelyssä Euroopan parlamentin kanssa.

Tavaraliikenteen logistiikan tehostaminen eteni kokouksessa niin ikään. Suomen aloitteesta EU-painopisteeksi otettu logistiikka saa laajan toimenpidepaketin.


Lisätietoja:
ylijohtaja Juhani Tervala, puh. 050 552 7260
kansainvälisten asioiden neuvos Minna Kivimäki, puh. o407549871