Liikenneministeri Vehviläinen: Ulkomailla opiskeleville jälleen oikeus VR:n alennuksiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.4.2009 9.08 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 11.56
Tiedote

VR:n opiskelija-alennuksesta tulee jälleen ulkomailla opiskelevien suomalaisten oikeus. Jatkossa alennuksen saamisen ehtona on, että ulkomailla opiskeleva saa Suomesta opintotukea.

VR:n ja opiskelijoiden välinen ristiriita nousi pintaan reilu vuosi sitten, kun VR Oy muutti alennuskäytäntöään siten, että ulkomailla päätoimisesti opiskelevien suomalaisten alennusoikeus lakkautettiin. Perusteluna VR esitti, että sovellettu järjestelmä oli kansalaisuuden perusteella syrjivä ja siten EU:n perustamissopimuksen vastainen.

VR:n ilmoitettua opiskelija-alennuksen lakkauttamisesta liikenneministeri Anu Vehviläinen vetosi VR:ään, jotta yhtiö hakisi yhdessä opiskelijajärjestöjen kanssa opiskelija-alennuksen palauttavan mallin. Nyt aikaan saatu ratkaisu on haettu yhdessä opiskelijajärjestöjen, VR:n sekä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa.

- On hienoa, että asia saatiin lopulta ratkaistua sekä VR:ää että opiskelijoita tyydyttävällä tavalla. Olisi ollut väärä viesti niin Suomen valtiolta kuin valtion 100 prosenttisesti omistamalta yhtiöltä evätä kotimaan henkilöliikenteen alennus ulkomailla opiskelevilta suomalaisilta. Ulkomailla opiskelu on jo muutoinkin kallista ja pitkien matkojen Suomessa kotona käyntikustannukset olisivat nousseet huomattavasti, Vehviläinen sanoo.

Junalipun alennusoikeus kytketään jatkossa opintotukilain mukaiseen opintopäätökseen. Ulkomailla opiskeleva Suomen kansalainen voi saada Suomen opintotukea, mikäli hänen kotikuntansa on Suomessa ja hänen ulkomailla opiskelua voidaan pitää tilapäisenä. Opintotukea voidaan vastaavin ehdoin myöntää myös Suomessa pysyvästi asuville EU- ja ETA-maan sekä Sveitsin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen.

Lisätietoja:
Erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. 044 0581 030
Hallitusneuvos Mikael Nyberg, p. 09 160 28474, 040 837 8794