Liikenneministeri Vehviläinen: Linja-autoliikenteen järjestämistapa on turvattava

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.10.2008 11.21
Tiedote

Liikenneministeri Anu Vehviläisen (kesk) mukaan linja-autoalan ja liikenne- ja viestintäministeriön on yhdessä hiottava valmisteilla olevaa joukkoliikennelakia sellaiseksi, että linja-autoliikenteen järjestämistapa on turvattu jatkossakin. Uudessa joukkoliikennelaissa säädetään mm. palvelutason määrittelystä, liikenteen suunnittelusta, liikenneluvista, tarjouskilpailun järjestämisestä ja kuluttajansuojasta.

- Vuoden 2009 lopulla voimaan tulevan EU:n palvelusopimusasetuksen jälkeen emme voi järjestää linja-autoliikennettä nykyisellä linjaliikennelupa -mallilla. Tämän vuoksi Suomessa on valmisteilla uusi joukkoliikennelaki. Tarkoituksena ei ole ryöpsäyttää villiä ja vapaata kilpailua linja-autoliikenteeseen, vaan huomioida mahdollisimman hyvin Suomen erityisolosuhteet ja turvata yrittäjien mahdollisuudet harjoittaa linja-autoliikennettä jatkossakin. Linjaliikenneluvista ei ole tarkoitus luopua yhdessä yössä, vaan ne muutetaan käyttöoikeussopimuksiksi. Tarvitsemme myös riittävän pitkän siirtymäajan bussialan toiminnan turvaamiseksi, Vehviläinen sanoo.

Vehviläisen mukaan linja-autoalan toimijoilla on ollut osin virheellistä käsitystä valmisteilla olevan lain sisällöstä.

- Esimerkiksi liikenteen suunnittelua, hallintoa tai informaatio- ja asemapalveluita ei olla siirtämässä yhteiskunnalle. Näin ollen Linja-autoliiton arvio 100 miljoonan euron lisäkustannuksista kunnille ei voi pitää paikkaansa, Vehviläinen sanoo.

Vehviläinen yhtyy kuitenkin Linja-autoliiton kantaan, että uuden joukkoliikennelain kustannusvaikutuksista bussialalle, kunnille ja valtiolle on tehtävä perusteellinen selvitys ennen kuin lakiesitystä viedään eduskunnan käsiteltäväksi. Tavoitteena on, että eduskunta saa hallituksen esityksen ensi keväänä.

Lisätietoja: erityisavustaja Kari Jääskeläinen, 044 0581 030