Liikennemarkkinafoorumissa seurataan markkinatilanteen kehitystä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.12.2019 9.30
Uutinen
Mies käyttää älypuhelinta, taustalla liikennettä (Kuva: Shutterstock)
Mies käyttää älypuhelinta, taustalla liikennettä (Kuva: Shutterstock)

Liikennemarkkinafoorumin toisessa kokoontumisessa keskustellaan muun muassa liikennealan markkinatilanteesta ja sen seurannasta. Lisäksi kuullaan katsaukset Traficomin taksimarkkinoiden seurannasta, Liikenne 12 -valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta sekä puhtaiden ajoneuvojen hankintadirektiivistä. Foorumi kokoontuu 11.12.2019 ja tilaisuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä kello 12 alkaen.

Liikennemarkkinafoorumi tarjoaa liikennealan toimijoille mahdollisuuden käydä keskustelua uuden liikennepalvelulain vaikutuksista. Foorumin tavoitteena on luoda yhteistä ymmärrystä liikenteen eri toimijoiden rooleista ja toiminnasta sekä liikennepalvelulain toimialalle tarjoamista mahdollisuuksista. Foorumin tehtävänä on myös tukea liikennepalvelulain vaikutusten seurantaa.

Laki liikenteen palveluista tuli pääosin voimaan 1. heinäkuuta 2018. Lain keskeisenä tavoitteena on tarjota kansalaisille parempia liikennepalveluita ja edistää liikenteen palvelujen digitalisointia. Laki myös tukee kuljetusten tehostamista ja sitä kautta ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista.