Liikennekampanjoihin lisää puhtia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 4.12.2006 14.03
Tiedote
Liikennekampanjointia on lisättävä ja tehostettava, jotta sillä voidaan tukea liikennepoliittisiin tavoitteisiin pääsyä. Näin katsoo liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä.

Työryhmä luovutti mietintönsä kansliapäällikkö Harri Pursiaiselle 4. joulukuuta.

Liikennekampanjoilla voidaan saada huomiota, välittää tietoa ja herättää keskustelua.
Niillä voidaan myös vaikuttaa kansalaisten asenteisiin ja käyttäytymiseen, jos toiminta on riittävän laajaa ja pitkäjänteistä. Paras tulos saavutetaan, kun kampanjointi kytkeytyy muihin toimiin kuten lakimuutoksiin ja valvontaan.

Työryhmä suosittelee, että liikennehallinnon yhteiskampanjoiden budjetti nostetaan yli miljoonaan euroon vuodessa. Viime vuosina kampanjointiin on käytetty noin 400 000 euroa. Esimerkiksi hallinnonalan tutkimus- ja kehitystoimintaan kuluu vuosittain noin
18 - 20 miljoonaa euroa.

Tieliikenteen turvallisuusviestinnälle halutaan yhteiset tunnukset, joita sekä hallinto että järjestöt voivat käyttää omassa viestinnässään. Tunnuksia on tarkoitus hyödyntää myös liikenneturvallisuustoimijoiden pitkäjänteisessä yhteiskampanjassa. Sen kulloinenkin teema haetaan hallitusohjelmasta ja valtioneuvoston liikenneturvallisuudesta tekemästä periaatepäätöksestä. Yhteiset tunnukset ja yhteiskampanja lisäävät näkyvyyttä ja säästävät kustannuksia.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla on järjestetty kampanjoita mm. tieliikenteen, tasoristeysten ja vesiliikenteen turvallisuudesta sekä joukkoliikenteestä ja liikenteen ympäristöasioista. Osa kampanjoista liittyy lainsäädäntömuutosten tiedottamiseen, osa on asennevalistusta.

Työryhmä koostui liikenne- ja viestintäministeriön, Tiehallinnon, Liikenneturvan, VR:n, Liikennevakuutuskeskuksen, Moottoriliikenteen keskusjärjestön ja Mainostajien liiton edustajista.Lisätietoja:
Työryhmän puheenjohtaja, viestintäjohtaja Katariina Kivistö puh. (09) 160 28330,
0400 502 128; [email protected]