Liikennekaari eduskunnan käsittelyyn

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.9.2016 14.21 | Julkaistu suomeksi 22.9.2016 klo 14.29
Uutinen
Anne Berner (Kuva: LVM)
Anne Berner (Kuva: LVM)

Liikennemarkkinoiden sääntely kootaan yhtenäiseksi laiksi, liikennekaareksi. Sen keskeisenä tavoitteena on luoda edellytykset liikennepalvelujen tarjoamiselle asiakaslähtöisesti sekä luoda edellytykset liikenteen digitalisaatiolle ja uusille liiketoimintamalleille ja yrittäjyydelle. Liikennekaari edistää kilpailun tasapuolisuutta henkilöliikennemarkkinoilla sekä henkilö- ja tavaraliikenteen palveluntarjoajien kilpailukykyä.

Hallitus antoi eduskunnalle liikennekaarta koskevan lakiesityksen 22. syyskuuta.

Liikennekaari tulisi voimaan 1.7.2018. Tämä mahdollistaa sen, että alan nykyisillä toimijoilla on riittävästi aikaa mukauttaa toimintansa uuden lainsäädännön mukaiseksi.

Liikennekaarella yhdistetään ja uudistetaan henkilö- ja tavaraliikennettä koskevat säännökset. Liikennekaariesityksellä muutetaan nykytilaa, jossa liikenteen markkinat ovat vahvasti säännellyt ja julkisin toimin ohjatut. Liikennekaarella luodaan puitteet julkisesti tuettujen henkilökuljetusten järjestämiseksi entistä tehokkaammin mm. digitalisaatiota, kuljetusten yhdistämistä ja erilaisia kalustotyyppejä hyödyntämällä. Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi julkisesti tuettujen kuljetusten kymmenen prosentin säästö vuodesta 2017.

Esityksellä toteutetaan hallituksen kärkihankkeita digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi sekä säädösten sujuvoittamiseksi. Liikennekaari helpottaa myös ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista mahdollistamalla kuljetusten tehostumisen.