Liikennejärjestelmän nykytilakatsaus valmistunut

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2011 9.26
Uutinen

Liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistona on valmistunut liikennejärjestelmän nykytilakatsaus. Siinä käydään läpi liikenteen merkitys yhteiskunnassa, matkat ja kuljetukset, liikennejärjestelmän toimivuus, liikenneverkkojen kunto, liikenneympäristö sekä liikenteen ja väylänpidon markkinat.

Uutta näkökulmaa nykytilakatsaukseen on saatu vasta valmistuneesta Liikenneviraston ja HSL:n teettämästä valtakunnallisesta kyselytutkimuksesta. Sen mukaan kansalaiset ovat hyvin tyytyväisiä liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen. Tyytyväisyys joukkoliikenteeseen vaihtelee alueellisesti. Pyöräilyn olosuhteisiin ei oltu tyytyväisiä. Talvikunnossapidossa on tutkimuksen mukaan kehitettävää sekä kävelyn että pyöräilyn näkökulmasta.