Liikennehankkeiden rahoituskumppanuudelle luodaan pelisäännöt

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.12.2004 15.30
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän kehittämään pelisääntöjä rahoituskumppanuuden käyttöön liikennehankkeissa.

Rahoituskumppanuus tarkoittaa sitä, että kunta tai muu taho osallistuu vapaaehtoisesti valtion kustantaman väylähankkeen kuluihin.

Rahoituskumppanuushankkeiden ongelmina ovat mm. erilaiset tulkinnat arvonlisäveron käsittelystä silloin, kun kunta osallistuu hankkeen rahoitukseen. Suomen Kuntaliitto ja YTV ovat esittäneet, että kustannukset jaettaisiin arvonlisäverottomina tai että kunnan maksama arvonlisävero muutettaisiin palautuskelpoiseksi.

Työryhmän tehtävänä on 10. kesäkuuta 2005 mennessä selvittää kotimaiset ja kansainväliset kokemukset rahoituskumppanuuden eri muodoista. Lisäksi ryhmä arvioi kumppanuussopimuksia, tutkii vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja ja laatii ehdotukset kumppanuushankkeiden yhteisiksi pelisäännöiksi.

Työryhmän puheenjohtajana toimii rakennusneuvos Juhani Tervala liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Muut jäsenet ovat:

johtaja Leena Karessuo, Suomen Kuntaliitto
rahoitusjohtaja Tapio Korhonen, Helsingin kaupunki
talousjohtaja Marja Heikkinen-Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö
hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti, liikenne- ja viestintäministeriö
rakennusneuvos Mauri Heikkonen, ympäristöministeriö
apulaisjohtaja Jani Saarinen, Tiehallinto
liikennejohtaja Anne Herneoja, Ratahallintokeskus

Työryhmän asiantuntijaksi on kutsuttu budjettineuvos Esko Tainio valtiovarainministeriöstä. Sihteereinä ovat yli-insinööri Juha Parantainen liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä DI Matti Ruuti Tiehallinnosta.


Lisätietoja

rakennusneuvos Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260