Liikennehallinnon virastouudistuksesta yksimielinen esitys

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.10.2008 12.37
Tiedote

Liikennehallinnon virastojen uudelleen järjestämisestä on syntynyt yksimielinen esitys. Virastouudistusta valmisteleva johtoryhmä allekirjoitti 13.10. väliraportin, jossa ehdotetaan Merenkulkulaitoksen väylätoimintojen, Tiehallinnon ja Ratahallintokeskuksen yhdistämistä uudeksi väylävirastoksi ja Ajoneuvohallintokeskuksen, Rautatieviraston, Ilmailuhallinnon sekä Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoiminnon yhdistämistä uudeksi liikenteen turvallisuusvirastoksi.

Tarkoitus on, että uudet virastot aloittaisivat toimintansa vuoden 2010 alussa. Virastojen yhdistämisen selvitystyö perustuu Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmaan. Väliraportissa linjataan virastojen yhdistämisessä noudatettavat pääperiaatteet ja virastojen tehtävät.

Esityksen allekirjoittaneessa virastouudistushankkeen johtoryhmässä ovat liikenne- ja viestintäministeriön edustuksen lisäksi mm. kaikkien nykyisten liikennehallinnon virastojen johtajat sekä henkilöstön edustus. Selvitystä virastojen yhdistämiseksi on valmisteltu viime toukokuusta lähtien. Hankkeeseen on asetettu johtoryhmän lisäksi kaksi selvitysmiestä selvitysryhmineen sekä lukuisia alajaoksia, joissa kaikissa on nykyisten virastojen ja henkilöstöjärjestöjen edustajat. Lisäksi hankkeen aikana on kiinnitetty erityistä huomiota vuorovaikutukseen sekä avoimeen viestintään. Selvitysmiehet ovat myös haastatelleet tärkeimpien sidosryhmien edustajia.

Nyt allekirjoitettu väliraportti etenee seuraavaksi liikenne- ja viestintäministeriön johtoryhmäkäsittelyyn sekä sen jälkeen hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän ratkaistavaksi.

Virastojen yhdistämisillä tavoitellaan mm. kokonaisvaltaista liikennepolitiikan valmistelua ja sen toteutuksen terästämistä sekä liikenteen turvallisuuskysymysten nykyistä kokonaisvaltaisempaa hoitoa. Lisäksi virastojen toiminnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden odotetaan paranevan ja toimintojen nykyistä paremman yhteen sovittamisen kautta uskotaan syntyvän synergiaetuja sekä säästöjä. Virastojen yhdistämisellä voidaan myös vahvistaa kansallista ja alueellista liikennejärjestelmänäkökulmaa sekä parantaa hallinnon tuottavuutta. Samaan aikaan liikennepalveluiden asiakkaiden saaman palvelun odotetaan paranevan, kun koko matka- ja kuljetusketjun tarpeet nähdään uusissa virastoissa kokonaisuutena.

Lisätietoa:
ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260,
neuvotteleva virkamies Sabina Lindström (09) 160 28576 tai 040 527 6103,
väyläviraston selvitysmies Mikko Ojajärvi 0400 438 520,
liikenteen turvallisuusviraston selvitysmies Reino Lampinen 050 515 1303