Liikennehallinnon uudet virastot aloittavat vuoden alussa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.11.2009 13.59
Uutinen

Eduskunta on hyväksynyt, että liikenne- ja viestintäministeriön liikennehallintoon perustetaan kaksi uutta virastoa, Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto, vuoden 2010 alussa. Eduskunta hyväksyi liikennehallinnon uusia virastoja koskevat lait, joissa säädetään muun muassa virastojen toimialasta ja tehtävistä.

Valtioneuvosto esitti virastojen hallintolakien vahvistamista torstaina 12. marraskuuta 2009. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina 13. marraskuuta 2009.

Mikäli Tasavallan presidentti vahvistaa liikennehallinnon virastoja koskevat hallintolait, pitää valtioneuvosto ylimääräisen istunnon, jossa käsitellään virastojen pääjohtajien virkoja koskevat hallintoasetukset. Valtioneuvosto nimittää pääjohtajat viiden vuoden määräajaksi 1.1.2010 alkaen.

Liikennevirasto muodostuu Merenkulkulaitoksen, Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon toimintojen yhdistämisestä. Liikenteen turvallisuusvirasto muodostuu Ajoneuvohallintokeskuksen, Ilmailuhallinnon ja Rautatieviraston sekä Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoimintojen yhdistämisestä.