Liikenne- ja viestintävaliokunta puoltaa hallituksen esitystä merentutkimuksesta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.11.2008 15.35
Uutinen

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta puoltaa hallituksen esitystä Merentutkimuslaitoksen toimintojen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi. Kuusi valiokunnan jäsentä jätti asiasta vastalauseen. Valiokunnan mietintöön sisältyy neljä lausumaehdotusta eduskunnalle.

Seuraavaksi asiaa käsitellään eduskunnan täysistunnossa joulukuun alussa.