Liikenne- ja viestintäministerit koolla Brysselissä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.12.2011 11.53
Uutinen

EU:n liikenne- ja viestintäministerit kokoontuvat 12. ja 13. joulukuuta Brysselissä. Suomea liikenneministerien kokouksessa edustaa liikenneministeri Merja Kyllönen ja 13. päivä pidettävässä viestintäministerineuvostossa asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru.

Liikenneministerien on tarkoitus löytää poliittinen yhteisymmärrys ensimmäisen rautatiepaketin uudistamisesta. Direktiiviehdotuksen sisällöllisiä tavoitteita on parantaa rautatieliikenteen kilpailukykyä ja houkuttelevuutta suhteessa muihin kulkumuotoihin. Yhtenäistä rautatiealuetta koskevan ehdotuksen käsittely jatkuu vielä Euroopan parlamentin kanssa.

Neuvoston on myös tarkoitus saada aikaan osittainen yleisnäkemys tieliikenteen valvontalaitteista annetun asetuksen muuttamisesta. Valvontalaitteita koskevan muutoksen taustalla on saada raskaan liikenteen ajopiirturit entistä kustannustehokkaammiksi sekä tieliikenne turvallisemmaksi. Tarkoituksena on myös vähentää yrittäjien hallinnollista taakkaa. Tarkastuksissa noin neljänneksessä ajoneuvoista on havaittu ajopiirturisäännösten rikkomuksia.

Ministerineuvostossa aloitetaan myös Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) kehittämistä koskevan ehdotuksen käsittely. TEN-T -suuntaviivauudistuksen keskeisenä tavoitteena on luoda yhtenäinen ja strategisesti kilpailukykyinen Euroopan laajuinen liikenneverkko. TEN-T -verkon kehittämisessä tulisi vastata liikennetarpeeseen, pyrkiä mahdollisimman tehokkaaseen resurssien käyttöön ja kattavaan alueelliseen saavutettavuuteen.

Viestintäministerit keskustelevat verkkovierailujen hinnoista

Viestintäministerit keskustelevat komission asetusehdotuksesta, jolla säädeltäisiin verkkovierailuja yleisissä matkaviestintäverkoissa unionin alueella. Komission tavoitteena on mm. laajentaa hintakattosääntely verkkovierailudatan vähittäishintoihin, alentaa tukku- ja vähittäishintakattopolkua puheluiden, tekstiviestien ja datan osalta sekä edistää kilpailua verkkovierailumarkkinoilla.

Viestintäministerit päättänevät myös ensimmäisen radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustamisesta. Ohjelman tarkoituksena on, että EU:n tasolla jatkossa harjoitettaisiin yhdenmukaisempaa taajuuspolitiikkaa.

Ministeri Kyllönen tapaa euroedustajia

Brysselistä liikenneministeri Merja Kyllönen matkustaa Strasbourgiin, jossa hän tapaa Euroopan unionin parlamentin suomalaisia edustajia sekä liikennevaliokunnan puheenjohtajan Brian Simpsonin.

Ministeri Kyllönen keskustelee europarlamentaarikkojen kanssa mm. rikkidirektiivistä, Euroopan laajuisen liikenneverkon eli TEN-T -verkon kehittämistä koskevasta komission ehdotuksesta ja muista ajankohtaisista liikenneasioista.