Liikenne- ja viestintäministeriön virkakunnan puheenvuoro: Viestejä tulevalle vaalikaudelle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.3.2023 12.00
Tiedote
Hyvinvointia ja kilpailukykyä kestävästi hyvillä yhteyksillä. (Kuva: LVM)
Hyvinvointia ja kilpailukykyä kestävästi hyvillä yhteyksillä. (Kuva: LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi 3.3.2023 virkakunnan puheenvuoron digitaalisten yhteyksien, liikenteen ja viestinnän näkymistä sekä tarvittavista politiikkatoimista tulevalle hallituskaudelle.

Virkakunnan puheenvuoro on jatkoa syyskuussa 2022 julkaistulle ministeriöiden yhteiselle tulevaisuuskatsaukselle ja helmikuussa 2023 julkaistulle "Mahdollisuudet Suomelle: Kansliapäälliköiden viestit hallitusvaihdokseen" -asiakirjalle. Puheenvuoro syventää näissä esiin nostettuja teemoja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osalta tulevaisuuden näkymistä, keskeisistä haasteista ja mahdollisuuksista vuosille 2023-2027.

- Tulevaisuuskatsaus, kansliapäälliköiden viestit ja liikenne- ja viestintäministeriön virkakunnan puheenvuoro tarjoavat hallitusneuvotteluihin tilanne- ja kehitysarvioita yhteiskunnan nykytilasta. Lisäksi niissä on tunnistettu seuraavan hallituskauden haasteita ja esitetty ratkaisuehdotuksia, kansliapäällikkö Minna Kivimäki kertoo.

Tieto, ihmiset ja tavarat perille turvallisemmin, sujuvammin ja ympäristöystävällisemmin

Liikenne- ja viestintäministeriön virkakunnan puheenvuorossa liikenteen ja viestinnän näkymiä tarkastellaan neljän teeman avulla: digitalisaatio ja datatalous, tulevaisuuden kestävä liikennejärjestelmä, liikenteen palvelut ja Suomen saavutettavuus.

Virkakunnan puheenvuorossa korostetaan, että digitaalisilla yhteyksillä, liikenteellä ja viestinnällä on keskeinen merkitys yhteiskunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn mahdollistajina ja osana kokonaisturvallisuutta. Tavoitteena on, että 2030-luvulla tieto, ihmiset ja tavarat pääsevät perille nykyistä turvallisemmin, sujuvammin ja ympäristöystävällisemmin. Puheenvuorossa on listattu keskeisiä toimenpiteitä, joita tavoitteeseen pääseminen edellyttää.

Yhteyksien toimivuudesta ja turvallisuudesta sekä oikeudenmukaisesta vihreästä ja digitaalisesta siirtymästä ja tiedon hyödyntämisen edellytyksistä on huolehdittava. Puheenvuorossa myös painotetaan, että julkisen talouden kestävyysvajeen takia yhteiskunnan voimavarat on kohdistettava oikeisiin paikkoihin. Vihreä siirtymä on toteutettava tehokkaasti. Investoimalla digitaaliseen siirtymään tulevaisuutemme on kestävämpi ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti.

Puheenvuoron valmisteluun osallistui virkahenkilöitä ministeriöstä ja hallinnonalan virastoista ja yhtiöistä. Ydinryhmää veti ministeriön strategiajohtaja Anna Similä. Asiakirjaa ei ole käsitelty poliittisesti.

Lisätietoja:

strategiajohtaja Anna Similä, p. 0295 342 095, [email protected]