Liikenne- ja viestintäministeriö uudistuu

Julkaisuajankohta 12.1.2016 12.52
Kolumni
Ministeriön organisaatio koki vuoden vaihteessa suuren muutoksen. Ennen suurin osa toimialan politiikasta luotiin liikennepolitiikan ja viestintäpolitiikan siilomaisissa organisaatioissa.

Uusi ajatus on, että hyvien palveluiden varmistaminen on ministeriön keskeinen tehtävä. Julkisten resurssien niukentuessa se on yhä haasteellisempaa. Palvelupolitiikallaan ministeriö edistää liiketoimintaa ja kilpailua, samalla varmistaen peruspalveluiden saatavuuden. Palveluosasto vastaa liikenteen ja viestinnän palveluista.

Digitalisoituvassa maailmassa tieto on palveluiden raaka-aine. Tietopolitiikalla edistetään datan avoimuutta ja yksityisyyden suojaa. Jokaisen tulee voida liikkua ja viestiä turvallisesti, minkä mahdollisuuksia uusi teknologia parantaa. Tiedon varaan syntyy uutta liiketoimintaa. Datan käyttöön perustuvat kaikilla toimialoilla myös automatisaatio ja robotisaatio, joiden edistäminen vaatii julkisen vallan panosta. Tehtävistä vastaa tieto-osasto.

Verkot ovat palveluiden alusta ja verkkojen tulee vastata niiden vaatimuksia. Verkkopolitiikallaan ministeriö huolehtii liikenne- ja viestintäverkkojen välityskyvystä ja hyvästä kunnosta. Niin varmistetaan sujuva arki ja elinkeinoelämän kilpailukyky. Verkkojen kehittämisestä ja varmasta toiminnasta vastaa verkko-osasto.

Politiikan täytäntöönpano vaatii vahvempaa hallinnonalan konserniohjausta. Konserniohjausosastoon keskitetään mm. hallinnonalan rakenneasioiden, ohjauksen ja strategiatyön toimivaltaa ja asiantuntemusta. Uudistusta tukee ensimmäinen hallinnonalan konsernistrategia vuosille 2016–2019, jonka ministeriö ja hallinnonalan virastot ovat laatineet yhdessä.

Uudistunut ministeriö toteuttaa tehokkaammin hallitusohjelman tavoittelemia ratkaisuja. Siitä hyötyvät jatkossakin sekä liikenne että viestintä, jotka kietoutuvat liikkuvassa digitaalisessa maailmassa toisiinsa yhä tiukemmin.

Veronmaksajalla on oikeus odottaa ministeriöltä entistä laajempaa ja yhteiskunnallisempaa näkemystä koko toimialan asioihin. Synergiahyötyjen pitää näkyä myös kohenevana tuottavuutena ja laadultaan paranevina tuloksina.

Kirjoittaja on liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö
2016 Blogit Blogit 2016