Liikenne- ja viestintäministeriö täsmentää liikennerahojen kohdentamista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.11.2010 10.51
Tiedote

Joukkoliikenteelle valtion talousarviossa osoitettuja alueellisen joukkoliikenteen määrärahoja ei ole siirretty suurille kaupungeille, kuten Helsingille, Turulle, Tampereelle ja Oululle. Alueellisen joukkoliikenteen tuki on menokehyksessä kuluvana hallituskautena pysynyt samana. Vuotuisen talousarviokäsittelyn yhteydessä eduskunta on kuitenkin lisännyt tukea vuositasolla 1-3 miljoonaa euroa vuodesta riippuen. Ilman lisämäärärahaa nyt vuoden 2011 liikennettä joudutaan leikkaamaan jonkin verran.

Suurten kaupunkien joukkoliikennetuen käynnistämisestä sovittiin hallitusohjelmassa. Budjettikehysneuvotteluissa toukokuussa 2007 päätettiin, että suuret kaupungit saisivat ensimmäisen kerran joukkoliikennetukea vuodesta 2010 lähtien. Tukea oli tarkoitus suunnata lippuhintojen nostopaineiden hillitsemiseen ja palvelutason parantamiseen suurilla kaupunkiseuduilla, koska koko maan julkisen liikenteen matkustajista vuonna 2007 63 prosenttia tuli suurista kaupungeista. Kaupunkien saama tuki tulisi muun joukkoliikennetuen päälle. Autoverotuksen uudistamisen yhteydessä vuonna 2008 hallitus päätti myös aikaistaa suurten kaupunkien joukkoliikennetukea vuodelle 2009.

Raideliikenteen kaukoliikennesopimus on viisivuotinen ja se päättyy 31.12.2011. Määrärahalla ostetaan sellaista kaukojunaliikennettä, joka ei kata itseään lipputuloilla. Tällä hetkellä liikenne- ja viestintäministeriö ostaa kaukojunaliikennettä 31,5 miljoonalla eurolla vuosittain. Ilman lisämäärärahaa vuoden 2011 liikennettä joudutaan leikkaamaan maltillisesti.

Hallitus päättää vaalikauden alussa sitovasti määrärahojen tasosta neljälle vuodelle. Hallituskauden lopussa tehdään ns. tekninen kehys seuraavalle vaalikaudelle. Se, minkä verran rahaa osoitetaan eri kohteisiin vuosina 2012-2015, ratkaistaan todellisesti vasta myöhemmin. Varsinaiset päätöksentekopaikat ovat hallitusneuvottelut ja sen jälkeen pidettävä uuden hallituksen ensimmäinen kehysriihi.

Kehysmenettely liittyy olennaisella tavalla myös ostoliikenteen määrärahatasoon. Viime keväänä valtiovarainministeriö esitti ns. tekniseen kehykseen tuntuvia leikkauksia mm. junaliikenteen kaukoliikenteen ostomäärärahoihin. Ministeriössä linjaa kummeksutaan, koska joukkoliikenteen peruspalvelujen turvaaminen edellyttää julkista tukea.

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan parhaillaan kaukoliikenteen peruspalvelutason kartoitusta. Tämän selvitystyön tarkoituksena on antaa riittävät eväät sen arvioimiseen, mitä liikennettä on seuraavina vuosina tärkeätä hankkia. Rahoitustasoon voidaan ottaa kantaa tämän jälkeen.

Perusväylänpidon ns. päällysterahaa on ensi vuonna jaettavissa arviolta 10 miljoonaa euroa vähemmän kuin tänä vuonna. Päällysterahat jaetaan Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksille (ELY) samoilla periaatteilla ensi vuonna kuin tänä vuonnakin, eikä rahoitusta siirretä ELY-keskuksesta toiseen.

Lisätietoja:
Hallitusneuvos Mikael Nyberg, puh. 040 8378794