Liikenne- ja viestintäministeriö kokeilee luovaa tekoälyä lainvalmistelutyön tukena

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 24.1.2024 15.10
Tiedote
Henkilö etätöissä kotona. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriössä kokeillaan, miten suomalaiseen kielimalliin perustuvaa luovaa tekoälyä voi hyödyntää lainvalmistelutyön tukena. Suomalaisen kielimallin pohjalle rakentuvan palvelun on tarkoitus olla pilottikäytössä kesäkuuhun 2024 mennessä. Luovaa tekoälyä hyödyntävän pilotin tuottaa Futurice Oy.

Kokeilussa käytetään suomalaista kielimallia, jota opetetaan lainsäädäntöteksteillä ja siihen liittyvillä aineistoilla paremmin käsittelemään säädöstekstejä. Opettamisessa hyödynnetään valtionhallinnon tietokannoissa avoimien rajapintojen kautta julkisesti saatavilla olevia aineistoja. 

Työkalun on tarkoitus tukea lainvalmistelijoiden työtä ja auttaa löytämään uusia keinoja lisätä julkisen sektorin työn tuottavuutta. Luova tekoäly voi auttaa aineistojen etsinnässä, tekstien tiivistämisessä ja kokoamisessa. Lainvalmistelija voi hyödyntää sitä esimerkiksi hallituksen esityksen nykytilaa koskevan osion kirjauksissa ja taustamuistioiden kirjoittamisessa. Lisäksi tekoäly yhtenäistää käsitteitä ja ehkäisee virheitä. Pilottipalvelun on tarkoitus myös dokumentoida käyttämänsä lähteet. Lainvalmistelijalla on kuitenkin aina lopullinen vastuu tekstin oikeellisuudesta ja eettisten ohjeiden noudattamisesta.

- Valtionhallinto tarjoaa oivan alustan innovatiivisille kokeiluille, kun haluamme ottaa erilaiset teknologian mahdollistamat työkalut osaksi virkatyötämme, erityisasiantuntija Tomi Paavola sanoo.

- Tavoitteena on, että lainvalmistelijat voivat jatkossa perustaa työskentelynsä myös kotimaisesti tuotettuihin digitaalisiin ratkaisuihin, Paavola jatkaa.

Suomalaiseen kielimalliin perustuvan palvelun kokeilun rahoittaa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

Mitä seuraavaksi?

Pilotissa luodun palvelun on tarkoitus olla kesäkuuhun 2024 mennessä liikenne- ja viestintäministeriön käytössä.

Palvelua tullaan testaamaan erityisesti EU:n datasäädöksen kansallisessa täytäntöönpanotyössä.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Tomi Paavola, p. 0295 342 089, [email protected]