Liikenne- ja viestintäministeri Marin: Taksisääntelyä uudistetaan ja ongelmiin puututaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 1.7.2019 14.33 | Julkaistu suomeksi 1.7.2019 klo 14.39
Tiedote
Sanna Marin (Kuva: VNK)
Sanna Marin (Kuva: VNK)

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin on käynnistänyt työn taksisääntelyn ongelmien korjaamiseksi ja lainsäädännön uudistamiseksi. Hallitusohjelmassa korostetaan muun muassa taksiliikenteen turvallisuuteen, harmaan talouden torjuntaan ja alueelliseen saavutettavuuteen liittyviä näkökohtia. Lisäksi ohjelmassa todetaan, että Kela-taksien kilpailutuskäytännöt vaativat uudelleenarviointia.

Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää vuoden 2019 aikana yhteistyössä eri viranomaisten kanssa viime kesänä uudistuneen taksisääntelyn vaikutuksia. Selvitysten pohjalta käynnistetään lainsäädäntöhanke epäkohtiin puuttumiseksi.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin korostaa vaikutusarviointien merkitystä lainvalmistelussa.

- Hallituksen tavoitteena on varmistaa, että taksipalvelut ovat laadukkaat, turvalliset ja vastaavat käyttäjien tarpeisiin. Havaittuihin ongelmiin tullaan puuttumaan. Lainsäädännön uudistamiseksi tarvitaan kattava ja perusteellinen arviointi nykylain ongelmista. Haluamme toimia tiedon pohjalta sekä kansalaisia ja taksialaa kuullen, toteaa ministeri Marin.

Taksimarkkinoiden toimintaa arvioidaan monella taholla

Liikennepalvelulaki tuli pääosin voimaan 1.7.2018. Taksiliikenteen uudistukset olivat osa tätä kokonaisuudistusta. 

Eri viranomaiset arvioivat parhaillaan taksimarkkinoiden toimintaa sekä keräävät tilasto- ja seurantatietoa omalta osaltaan. Liikennepalvelulaki on ollut suuri muutos, ja kattava vaikutusten arviointi tehdään vuoden 2019 aikana.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto tutkii välityskeskusten asemaa ja tämän vaikutusta kilpailun toimivuuteen. Verohallinto arvioi taksisääntelyn muutosten vaikutuksia harmaan talouden näkökulmasta. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tekee säännöllistä hintaseurantaa ja suunnittelee Verohallinnolta saatujen tietojen pohjalta kohdennettuja taksiliikennelupien valvontatoimia.

Lisätietoja:
yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916, Twitter @WirenSini